• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen november 2019

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen november 2019

dinsdag 29 oktober 2019

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen november 2019

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" biedt een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen. De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. November 2019 is deze aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in onderstaand artikel aangegeven.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden.

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. Naast diverse kleinere aanpassing zijn de grootste wijzigingen in de update van november 2019:

Particulieren / VvE’s

  • De regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is toegevoegd. Tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om als eigenaar én bewoner subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. Er is € 84 miljoen beschikbaar. 
  • Het subsidieplafond bij ISDE is verhoogd van € 100 miljoen naar € 160 miljoen voor 2019. De subsidie geldt voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. In 2020 wordt de regeling uitgebreid met isolatie. De ISDE is er ook voor zakelijke gebruikers.
  • De Energiebespaarlening VvE is uitgebreid met een maatregel voor het realiseren van laadpalen op het eigen terrein van de VvE.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers

  • De bovengenoemde ISDE is ook voor zakelijke gebruikers zoals VvE’s en woningcorporaties, deze regeling is toegevoegd.

Klik HIER voor de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen - Update november 2019