Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de energietransitie

vrijdag 1 november 2019

Jan Overtoom

Regiomanager Regio Randstad Noord
Afbeelding Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de energietransitie

Voor afdeling Noord Holland Noord staat 2020 vooral in het teken van het Klimaatakkoord en wat dat betekent voor de bouw. In aanloop naar een reeks verdiepingssessies schetste een aantal gastsprekers tijdens de startbijeenkomst op dinsdag 29 oktober bij ESPEQ in Heerhugowaard wat er allemaal op de branche afkomt.

“De aannemer die innoveert heeft legio kansen. Wie niet verandert, sneuvelt.” De boodschap van Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouw en spreker bij de Startbijeenkomst, laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De vraag is alleen: waar moet je je nou precies op voorbereiden? Dat er 7 miljoen woningen verduurzaamd moeten worden is wel bekend; maar hoe?, en wanneer?Volgens Wientjes is het cruciaal om woningcorporaties en particuliere woningeigenaren zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk gaan verduurzamen. De voorzitter van Taskforce Bouw ziet volledige ontzorging als de weg. Zo hoeven mensen en organisaties niet zelf uit te zoeken wat de beste methode voor hun pand is en hoe ze dat moeten financieren en organiseren. Bouwcampus gaat daarvoor complete pakketten ontwikkelen met daarin het hele traject, van financiering tot en met de planning van de verbouwing, de CO2-vrije verbouwing met circulaire materialen zelf en het opruimen van de rommel. Pakketten die ook duidelijk laten zien dat mensen daadwerkelijk terugverdienen wat ze investeren. “Je moet het zo aanbieden dat mensen verleid worden om in te stappen”, aldus de bestuurder. En bouwbedrijven moeten klaarstaan om het uit te voeren.

(lees verder na de foto)

Energierekening met tien nullen

Andere sprekers op het congres waren Odile Rasch, Programmamanager Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord, en Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Rasch lichtte toe hoe RES in overleg is met de gemeenten in Noord-Holland Noord over hoe de energietransitie gerealiseerd moet worden.
Samsom ging vooral in op de financiering en waarom investeren loont. Als we tot 2050 de energiere regelen zoals we dat nu doen, zo rekende hij voor, dan zijn we de komende dertig jaar met z’n allen 370 miljard kwijt. “De rente is historisch laag; investeer dat geld nú in het energieneutraal maken van gebouwen en woning; dan ben je goedkoper uit en houden we zelfs geld over”, luidde zijn pleidooi.

Actie!

Omdat het nu eenmaal iedereen in de bouw bezig houdt, was er tijdens de bijeenkomst ook aandacht voor de problematiek rondom stikstof en PFAS en voor de protestactie op het Malieveld. Regiomanager Jan Overtoom presenteerde de cijfers uit de enquete naar de acute gevolgen van de stikstofproblematiek die Bouwend Nederland recent onder de leden hield. Voor velen een herkenbaar beeld en voor een aantal leden aanleiding om te besluiten de volgende dag óók naar het Malieveld te gaan.