PFAS Informatiemarkt

maandag 4 november 2019
Afbeelding PFAS Informatiemarkt

Donderdag 31 oktober was de eerste informatiemarkt over het tijdelijk handelingskader PFAS in Eindhoven. Heeft u plannen om één van de komende informatiemarkten te bezoeken, er worden GEEN presentaties gegeven. De gelegenheid wordt geboden om aan o.a. RIVM, rijksoverheid, bodem+, Unie van Waterschappen en gemeente vragen te stellen. Heeft u geen vraag, heeft het deelnemen aan de infomarkt geen toegevoegde waarde.

Door de vakgroep is de volgende informatie opgehaald:

Zand wordt door de leverancier geleverd met een productcertificaat NL – BSB zand uit dynamische wingebieden. Op dit productcertificaat MOET een specifieke vermelding aanwezig zijn over PFOS, PFOA, GenX en Overige PFAS. Wordt hier niets over vermeld, vraag ernaar!
Houdt u na afloop van uw werkzaamheden minder dan 25m3 grond over, kunt u dit zonder kwaliteitsonderzoek aanbieden bij de grondbank. De grondbanken moeten deze (kleine) hoeveelheden innemen. De praktijk is dat grondbanken hier op dit moment huiverig voor zijn.
PFAS kan ook aanwezig zijn in grondwater. Op dit moment gaan waterschappen hier verschillend mee om, het kan dus zijn dat een waterschap een extra eis stelt. Heeft u hier ervaring mee, laat het ons weten!
Er zijn 3 gebieden bekend waar in het verleden risicovolle PFAS activiteiten hebben plaats gevonden: Dordrecht en omgeving, Schiphol en Helmond. Daarnaast zijn activiteiten risico verhogend, zoals bijvoorbeeld oefenterrein van de brandweer. Vastgelegd is de vraag of er een risico vlekken kaart ter beschikking komt van Nederland.

In heel Nederland liggen bouwprojecten stil door hoge PFAS-normen, behalve in Helmond. Daar heeft de gemeente namelijk zelf een norm uitgerekend, nadat in 2017 vervuilde grond werd aangetroffen. Samen met het RIVM en de waterschappen heeft de gemeente toen de effecten van deze stoffen onderzocht. Daarbij kwamen ze uit op een andere norm dan degene die landelijk geldt. Dankzij die lokale norm, die ook veilig wordt geacht, kan in Helmond nog steeds gebouwd worden. Het gemeentebestuur van Helmond heeft nu bepaald dat grond die in Helmond is afgegraven overal in de gemeente mag worden hergebruikt. Grond van buiten de Brabantse gemeente is alleen welkom als die dezelfde of een lagere concentratie PFAS bevat dan gemiddeld in Helmond.

Lees hier het hele artikel van Goedemorgen Nederland op WNL.

Bekijk hier de site met PFAS informatie van de gemeente Helmond.

 

Heeft u zelf een vraag in relatie tot PFAS en het tijdelijk handelingskader, bezoek de informatiemarkt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 4, 5 en 8 november.

De informatiemarkten zijn bedoeld voor ambtenaren van decentrale overheden (bijvoorbeeld beleidsmakers, handhavers en vergunningverleners) en bedrijfsleven (bijvoorbeeld grondverzetters, baggeraars, grondbanken en reinigers). Voor beide groepen zijn er bijeenkomsten.

Meer informatie over de locaties en de mogelijkheid tot aanmelden om een informatiemarkt te bezoeken.