Bouwopleider Rijnmond-Bouw opent nieuwe opleidingsvestiging

“Samen voor een sterk, sociaal en duurzaam Rotterdam-Zuid”

dinsdag 26 november 2019
Afbeelding Bouwopleider Rijnmond-Bouw opent nieuwe opleidingsvestiging

Rijnmond-Bouw heeft gisteren een nieuwe vestiging aan de Stadionweg op Rotterdam Zuid geopend. Met de komst van deze nieuwe locatie slaat het opleidingsbedrijf samen met bouwers en ontwikkelaars BAM Wonen, TBI, Dura Vermeer, Heijmans en VORM), gemeenten (Rotterdam, WSPR (Werkgevers Servicepunt Rijnmond), sociaal maatschappelijke instellingen (Stichting Sofie en Rabobank Foundation) en onderwijs (Techniek College Rotterdam, Albeda en Zadkine) de handen ineen voor meer ‘handjes in de bouw’ en een sterk sociaal Rotterdam-Zuid.

Er is een groot tekort aan vaklieden in techniek en bouw en de problematiek rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met name op Rotterdam Zuid, is groot. Rijnmond-Bouw speelt daar al jaren op in.

Het bedrijf leidt ze op voor een carrière in de bouw, neemt ze in dienst en plaatst ze uit bij bouwbedrijven. Met de komst van de vestiging op Rotterdam Zuid kan nu ook vanuit deze locatie optimaal gewerkt worden aan de broodnodige ‘extra handjes in de bouw’.

Leerlingen in het VMBO en MBO vanaf niveau 1 t/m niveau 4 en praktijkleren, kunnen bij Rijnmond-Bouw terecht. Maar ook zij-instromers zijn van harte welkom. Iedereen die de bouw in wil én kan krijgt bij Rijnmond-Bouw de kans op een mooie toekomst met goed salaris en voorwaarden volgens de Bouw CAO.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is daarbij cruciaal. De vraag naar geschoolde vaklieden in de bouw is enorm, de instroom verloopt moeizaam en is bij lange na niet toereikend voor de vraag.

Ruim twee en een half jaar geleden is Frank Knotter van Rijnmond-Bouw, mede op verzoek van de Gemeente Rotterdam, met de eigenaar van de locatie op Zuid (BAM Wonen) om tafel gegaan om te onderzoeken of zij deze locatie als tweede vestiging zouden kunnen gebruiken. Daar bleek ruimte.

Knotter kan daarbij rekenen op steun vanuit de gemeente Rotterdam, WSPR (Werkgevers Servicepunt Rijnmond), het bedrijfsleven (bouwbedrijven en projectontwikkelaars BAM Wonen, TBI, Dura Vermeer, Heijmans en VORM), maatschappelijke instellingen als Stichting Sofie en Rabobank Foundation en onderwijs (Techniek College Rotterdam, Albeda en Zadkine). Voor de specifieke problematiek op Zuid zijn de handen al eerder en nog breder ineengeslagen in de vorm van het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) met als speerpunt de Aan de Bak Garantie. De lijnen met de voortrekkers en uitvoerders van dit programma en alle stakeholders en betrokkenen zijn kort en de band is warm.

Het mes snijdt zo aan meerdere kanten: bouwers worden voorzien van geschoold personeel, werkloosheid wordt aangepakt en er wordt invulling gegeven aan een sociaal, duurzaam en maatschappelijk belang waar alle partijen zich hard voor maken; SROI (Social Return On Investment).

Bijkomend voordeel is de productiestraat die in het kader van opleidingen ingezet wordt. Leerlingen gaan in de praktijk aan het werk en er kan volop voor de bouw geprefabriceerd worden. Van HSB wanden tot bergingen en gevelelementen. Alles wat van hout is kan gemaakt worden én daarbij voorzien van een ‘SROI stempel’.

Rijnmond-Bouw is de spil in dit brede opleidingscentrum, waarbij de kandidaten in dienst komen van Rijnmond-Bouw en van daaruit werkzaam zijn in de productiestraat en/ of bij de bouwbedrijven.

Op de feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 14 november jl. Onder belangstelling van alle stakeholders, belanghebbenden en genodigden. Knotter, directeur Rijnmond-Bouw opent de bijeenkomst met de woorden “We hebben elkaar nodig. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid. Samen staan we sterk en kunnen we écht wat veranderen”.

De heren Richard Moti (wethouder Gemeente Rotterdam), Marco Pastors (directeur NPRZ), Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur TCR en Albeda), Dick van Well (vertegenwoordiger Bedrijfsleven en bestuurslid NPRZ) en Philippe Raets (voorzitter Raad van Bestuur ROC Zadkine) verrichtten de formele openingshandeling.