• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Provincie Zuid-Holland zet in op gebiedsgerichte aanpak voor stikstofprobleem

Provincie Zuid-Holland zet in op gebiedsgerichte aanpak voor stikstofprobleem

Maatregelen voor de korte termijn zijn nodig

donderdag 28 november 2019
Afbeelding Provincie Zuid-Holland zet in op gebiedsgerichte aanpak voor stikstofprobleem

Dat is de uitkomst van de werkconferentie die de provincie organiseerde op 25 november jongstleden.

De werkconferentie werd georganiseerd voor vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als natuurorganisaties en de boeren. De provincie lichtte toe wat het idee van de gebiedsgerichte aanpak is en gaf een doorkijk naar de planning voor de komende tijd. De gebiedsgerichte aanpak moet leiden tot een breed gedragen aanpak om de totale depositie op de stikstofgevoelige natuurgebieden te verminderen en behelst daarmee een langetermijnoplossing. 

Bouwend Nederland onderschrijft het belang van een langetermijnoplossing. We denken constructief mee over breed gedragen oplossingen. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat maatregelen voor de korte termijn nú genomen moeten worden. Zonder deze maatregelen zijn de gevolgen voor de sector desastreus. Nu al stromen bij Bouwend Nederland de signalen binnen over ontslagrondes en faillissementen.

Bouwend Nederland levert de provincie cijfers aan over de concrete effecten die de stikstofproblematiek op de sector heeft. De provincie staat naar eigen zeggen in de startblokken om de maatregelen waar het kabinet mee komt zo snel mogelijk op te pakken. Het wachten is nu op duidelijkheid van het kabinet. De verwachting is, dat er op korte termijn een Spoedwet wordt aangenomen. We roepen de provincie op, op korte termijn (bij voorkeur voor de Kerst) om tafel te gaan met de sector, zodra het kabinet concrete maatregelen bekend maakt.