• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Geactualiseerd handelingskader PFAS goede eerste stap, zorgen nog niet weggenomen

Geactualiseerd handelingskader PFAS goede eerste stap, zorgen nog niet weggenomen

dinsdag 10 december 2019

Richard Massar

communicatieadviseur
Graafmachine in Elshout

Bouwend Nederland heeft met interesse de Kamerbrief met aangekondigde aanpassingen in het tijdelijk handelingskader PFAS gelezen. Minister Van Veldhoven stelt dat door het geactualiseerde handelingskader van 1 december aanzienlijk meer ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden ontstaat. Maar met de tijdelijke norm van 0,8 microgram toegestane PFAS per kilo bouwgrond zijn de zorgen nog niet weggenomen.

 

“Het vooruitzicht dat een aanzienlijk deel van het werk dat stillag door de PFAS-crisis weer van start kan stemt me positief,” aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “We moeten echter zeer alert blijven of de gedane voorspelling door de minister in de praktijk ook echt uitkomt. We zullen de voortgang van het grondverzet en baggerwerk de komende tijd dan ook kritisch blijven volgen. De minister zet een betekenisvolle eerste stap maar het is zaak dat de ze volgende stappen blijft zetten. Ik ga ervan uit dat de minister het tijdelijk handelingskader aanpast zodra nieuw onderzoek daar ruimte toe biedt, of als er signalen zijn uit de sector dat te veel projecten stil blijven liggen.”

 

Norm gebruik grond onder oppervlakte water ontbreekt

Bouwend Nederland benadrukt dat met de tijdelijke norm van 0,8 microgram toegestane PFAS per kilo bouwgrond de zorgen nog niet zijn weggenomen. De effecten van de nieuwe norm zijn nog onbekend. Er blijven onzekerheden. Eén van die grote onzekerheden is volgens Dirkjan Reijersen van Buuren het ontbreken van een definitieve norm voor het gebruik van grond onder oppervlakte water: Die staat nog steeds op nul en dat is een groot probleem.

 

Bouwend Nederland is verder tevreden met de afspraak tussen het Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten dat zij de normen uit het nieuw tijdelijk handelingskader als ondergrens zullen hanteren. Kortom, soepeler normen zijn lokaal mogelijk, strengere niet. Bouwend Nederland blijft in gesprek met de minister en zal de voortgang kritisch blijven volgen.

Ledenenquête | Vertraging door PFAS-problematiek

Bouwend Nederland maakt zich grote zorgen en doet er alles aan om de projecten die getroffen zijn door de PFAS-problematiek weer vlot te trekken. Om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor de bedrijven in de bouw- en infrasector, heeft de vereniging in oktober 2019 een enquête onder leden uitgezet over de vertraging door de PFAS-problematiek. Hieronder vindt u de uitslagen van deze enquête.

Uitslagen ledenenquête Vertraging door PFAS-problematiek