Intrekken ISDE na stikstof en PFAS nieuwe strop voor bouwers

woensdag 11 december 2019
Afbeelding Intrekken ISDE na stikstof en PFAS nieuwe strop voor bouwers

De subsidie ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) voor nieuwbouwwoningen stopt over zes weken en verrast bouwers die wel op deze steun rekenden. Na stikstof en PFAS dreigt een nieuwe strop voor ondernemers.

Bouwend Nederland en haar Lente-akkoord partners Aedes, NEPROM en NVB protesteren tegen het intrekken van de ISDE voor warmtepompen, in nieuwbouw. Zowel particulieren als bouwers kunnen vanaf 1 januari 2020 geen beroep meer doen op ISDE bij nieuwbouwprojecten. De vier partners protesteren tegen dit besluit van minister Wiebes omdat zij onvoorziene meerkosten verwachten in vrijwel alle in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen met warmtepompen. Een langere overgangstijd voor het stopzetten van ISDE zou veel ellende voorkomen. “De nieuwbouwproductie maakt in 2020 al een zware tijd door met stikstof en PFAS. Eigenlijk zien we met dit alles een ‘perfect storm’ op ons afkomen. Het lijkt wel alsof Wiebes blind is voor de op handen zijnde penibele situatie van nieuwbouw”, stelt Claudia Bouwens, programmaleider kennisoverdracht en stimulering Lente-akkoord.

Koper nieuwbouw benadeeld

Netbeheerders zijn niet langer verplicht om woningen te voorzien van een gasaansluiting en daarmee verliest aardgas de status als standaard energiebron voor verwarming. Volgens Wiebes moet nu alle nieuwbouw sowieso aardgasvrij worden opgeleverd. Hiermee vervalt volgens de bewindsman de noodzaak van een subsidieregeling zoals ISDE voor alternatieven voor aardgas zoals warmtepompen. ISDE blijft van kracht voor gasvervangende maatregelen in bestaande bouw. Bouwens meent dat de minister een denkfout maakt door te stellen dat het uitrangeren van gas het uiteindelijke doel is van de klimaattransitie, en niet het reduceren van CO2-uitstoot. Met de ISDE-subsidie wordt ook in de gasloze nieuwbouw nog CO2-reductie bevorderd.

Zes weken is te kort

Vooral de korte termijn waarop het besluit van kracht wordt, heeft de branche onaangenaam verrast: “Om vanuit het niets ineens met zes weken te stoppen met de regeling, schaadt ondernemers. Deze termijn is te kort en betekent dat bouwers opdraaien voor het verschil in kosten van de warmtepompen, denk daarbij aan een schade post van 1000 tot 2.500 euro per woning.”

Onverwacht besluit

De sector was er volgens Bouwens beducht op dat ISDE mogelijk zou stoppen. Sinds juli 2018 vroegen de partners van het Lente-akkoord herhaaldelijk om duidelijkheid van het rijk en RVO. “Hiervoor werden we steeds verwezen naar de jaarlijkse internetconsultatie in augustus die de conceptregeling voor het volgende jaar ter consultatie neerlegt. Afgelopen augustus ontvingen wij geen enkel signaal dat de ISDE-subsidieregeling voor nieuwbouw zou stoppen. Het besluit van Wiebes op 12 november kwam voor ons echt onverwacht. Geen enkele bouwer kan met zo’n korte termijn werken en dit verlies komt dan ook voor rekening van de branche. Wiebes had ons eerder op de hoogte moeten stellen, minimaal zes maanden is in onze ogen een redelijke termijn”, verklaart Bouwens.

Maatwerk onder druk

ISDE verdwijnt per 1 januari en Bouwens verwacht dat voor die tijd bouwers voor lopende bouwprojecten nog zo veel mogelijk aanvragen voor een vergoeding proberen in te dienen om de financiële tegenslag te beperken. “Dit gaat ten koste van het maatwerk, waar voorheen vakmensen de tijd hadden om een goede inschatting te maken van welke warmtepomp het meest geschikt is voor een bepaalde woning, voorzie ik dat er nu vooral snel een subsidieaanvraag wordt gedaan op basis een eerste inschatting. Dat komt het eindresultaat niet ten goede.”

Geen fijn traject

Ondernemers zullen volgens de programmaleider de tegenslag van minimaal duizend euro per nieuwbouwproject op een andere manier proberen te compenseren. “Kopers en verhurende opdrachtgevers krijgen natuurlijk datgene waar ze volgens het bouwcontract recht op hebben, maar een ontwikkelaar of bouwer moet in deze situatie ergens in het project wel bezuinigen om geen verlies te lijden. Je zult het in de meeste gevallen simpelweg niet kunnen maken om deze onvoorziene kosten aan de particuliere koper door te rekenen, dus moet je inleveren op andere posten. Dat is geen fijn traject.”