Ondertekening governance code Veilige Energienetten

vrijdag 13 december 2019
Afbeelding Ondertekening governance code Veilige Energienetten

Op woensdag 11 december ondertekende Bouwend Nederland samen met Techniek Nederland de governance code Veilige Energienetten. Daarmee onderschrijven de organisaties het gedeelde belang van het veilig houden van onze energienetten. En slaan ze de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid.

Vanuit de betrokken organisaties ondertekenden Marc van der Linden (voorzitter Netbeheer Nederland), Harold Lever (voorzitter Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland) en Michel Wijbrands (Techniek Nederland) de code. Jeroen Grond, directeur VGMK/HSSE van Stedin, en voorzitter van de stuurgroep voor de totstandkoming is blij met de code: ‘met de code wordt het vanzelfsprekender om als netbeheerders en ketenpartners samen aan veiligheid te werken. Goed nieuws voor de veiligheid van onze energienetten!’

De governance code Veilige Energienetten lijkt sterk op de governance code Veiligheid in de Bouw. Om afspraken in beide codes goed op elkaar te laten aansluiten, is er veel overleg geweest. Ook in de toekomst blijven betrokken partijen dit doen. Daarnaast worden samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen onderzocht op het gebied van veilige energienetten. Denk aan beheerders van warmtenetten of drinkwaterbedrijven.

In de komende maanden gaan de netbeheerders en andere betrokkenen communiceren over wat de nieuwe code betekent voor hun organisaties.

Download governance code Veilige Energienetten