Voucheractie Veiligheid aan de voorkant

Actie wegens succes verlengd | Maak kans op een van de 25 ontwerptoetsen

woensdag 18 december 2019
Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats begint bij een veilig ontwerp. Als in een vroeg stadium nagedacht wordt over de veiligheid, kunnen risico’s tijdens de uitvoering en eventueel kostbare maatregelen worden voorkomen. Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat opdrachtgever en aannemer al in de ontwerpfase aandacht besteden aan veiligheid. Daarom bieden we lidbedrijven, die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken, aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma. Deze actie was in 2019 een groot succes!

Het was een zeer positief adviesgesprek. Met name door de uitleg over de nieuwe regelgeving en hoe je deze nieuwe regels moet toepassen. Dit was ook voor de opdrachtgever en de gemeente verhelderend.    F. de Groot (Nikkels bouwbedrijf)

De adviseur van Aboma zal na bestudering van het ontwerp en een bespreking met de bouwteamleden aanbevelingen doen over de veilige uitvoerbaarheid van het ontwerp, de omgevingsveiligheid en veiligheid tijdens het gebruik. De adviseur kijkt ook naar constructieve veiligheid, maar dan met name of de verantwoordelijkheden op dit punt duidelijk zijn vastgelegd. Een inhoudelijke beoordeling van de constructieve veiligheid maakt geen deel uit van het advies.

Er worden 25 vouchers verstrekt voor deze ontwerptoets. Na akkoord op de aanmelding neemt een adviseur van Aboma contact op voor het maken van een afspraak met het bouwteam, waarbij er door de aannemer vooraf informatie moet worden verstrekt aan de adviseur. De rapportage zal ter beschikking worden gesteld aan de leden van het bouwteam. De vouchers moeten uiterlijk 30 juni 2020 zijn ingezet.

MELD JE PROJECT AAN

Vind je veiligheid belangrijk en heb je een project dat voldoet aan de criteria?

Project aanmelden

Werkwijze en criteria

  • De voucher is bedoeld voor een project dat in bouwteam wordt uitgevoerd. Belangrijk is dat de opdrachtgever betrokken is bij ontwerpkeuzes.
  • De voucher kan worden ingezet in de DO-fase. Er ligt dus al een voorlopig ontwerp (VO), er moet nog een definitief ontwerp (DO) worden vastgesteld.
  • De voucher wordt via de aannemer (lid van Bouwend Nederland) beschikbaar gesteld aan het bouwteam. Het is dus een voucher voor een project, niet voor het bedrijf. Uitgangspunt is maximaal 1 voucher per lidbedrijf. 
  • Het advies betreft de veilige uitvoerbaarheid, de omgevingsveiligheid en de veiligheid tijdens het gebruik. Er wordt niet gekeken naar de inhoud van de constructieve veiligheid, wel naar de verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Na akkoord wordt een voucher verstrekt en neemt een adviseur van Aboma contact op om verdere afspraken te maken.
  • De adviseur verstrekt een rapportage met zijn bevindingen en verstrekt deze aan de leden van het bouwteam.
  • De aannemer werkt mee aan een evaluatie van het traject.
  • De voucher moet uiterlijk 30 juni 2020 zijn ingezet.
  • Aanmelden kan via www.bouwendnederland.nl/voucheractie

Dit adviestraject gaf duidelijkheid omtrent richtlijnen. De rapportage was overzichtelijk en rechtlijnig.    N. Appelman (Bot Bouw)