Bouwen met een andere opdrachtgever

Afbeelding Bouwen met een andere opdrachtgever

Vaak is het Centrum Veilig Wonen (CVW) de opdrachtgever voor werkzaamheden in het aardbevingsgebied. Daarnaast zijn er meerdere situaties waarin het CVW niet de opdrachtgever is voor het uitvoeren van herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied.

Andere opdrachtgevers

Er bestaan verschillende situaties waarin andere opdrachtgevers in het aardbevingsdossier een rol voor de bouwsector kunnen spelen.

Wetgeving en beleidsafspraken

Voor bouwen in een gebied met seismische activiteit gelden bepaalde regels, regelingen en afspraken. Het CVW hanteert bovendien aanvullende regels.