Bouwen met opdrachtgever CVW

Afbeelding Bouwen met opdrachtgever CVW

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie in het gebied van het Groninger gasveld. Het CVW zet zich in voor het versterken en daar waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied. Indien het CVW opdrachtgever is, gelden extra regels om in aanmerking te komen voor werk, zoals de Erkenningsregeling en regels rondom gunning.

Het CVW verricht zijn werkzaamheden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NAM is aansprakelijk voor de kosten van versterking van gebouwen en de kosten die daarmee samenhangen, en is contracthouder van het CVW.

Onder politieke invloed verandert de rol van CVW voortdurend. Tot 19 maart 2018 was het CVW de organisatie die verantwoordelijk was voor het afhandelen van schades aan gebouwen als gevolg van aardbevingen. Er is vanaf 19 maart 2018 een nieuw schadeloket beschikbaar voor de nieuwe meldingen van aardbevingsschade. Het CVW handelt nog wel een serie oude complexe schadegevallen af en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave.

Erkenningsregeling

Bedrijven en hun werknemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het CVW. Daarvoor is de Erkenningsregeling opgesteld. Voor elk bedrijf gelden dezelfde voorwaarden. Wanneer bedrijven en vakmensen aan deze voorwaarden voldoen kunnen zij in aanmerking komen om de aardbevingsschade te herstellen en/of gebouwen te versterken. 
Lees meer over de Erkenningsregeling>>

Gunning

Om kans te maken op opdrachten door het CVW hanteert het CVW meerdere gunningscriteria in zijn inkoopbeleid. Zo streeft het CVW ernaar om het aardbevingswerk op een objectieve wijze over (bij voorkeur lokale en regionale) opdrachtnemers verdelen.  

Werkstromen en segmenten

Het CVW heeft de aardbevingsbouw in Groningen in verschillende werkstromen en segmenten verdeeld. Dit om het werk beter te kunnen verdelen en te reguleren tijdens de aanbestedingsprocedure. In eerste instantie wordt de aardbevingsbouw verdeeld in twee werkstromen: herstel en versterken. Deze werkstromen zijn vervolgens onderverdeeld in de segmenten woningbouw en gebouwen met een zakelijke bestemming. Een bedrijf dient zich in te schrijven in een van de werkstromen om in aanmerking te komen voor een opdracht. De werkstroom ‘herstel’ wordt niet langer door het CVW uitgevoerd, maar wordt sinds 19 maart 2018 door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) uitgevoerd.

Samenwerkingsvormen

Om als (kleine) bouwonderneming of zzp’er in de bouw een bijdrage te kunnen leveren aan de versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied, kan het raadzaam zijn om met meerdere partijen een samenwerking aan te gaan. Kleine bedrijven en zzp’ers hebben vaak niet de menskracht om zo’n opdracht alleen uit te voeren. Er bestaan verschillende mogelijkheden waarin een dergelijke samenwerking kan worden gegoten, afhankelijk van de reden en het doel van de samenwerking. 

Situatie vanaf 2020

De scope is dat er ongeveer 23.000 objecten moeten worden geïnspecteerd. Naar verwachting moet er bij ongeveer 12.000 woningen/objecten (versterkings)maatregelen worden genomen. Soms eenvoudig en soms ingrijpend of zelfs sloop- en vervangende nieuwbouw. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het CVW opgeheven. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt vanaf dan ook de leiding over de uitvoeringsorganisatie. Het ministerie van BZK wordt eigenaar van de uitvoeringsorganisatie. Gemeenten krijgen een regierol en stellen plannen van aanpak op, die leidend zijn voor de versterkingen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen, echter vergunningenbureau van CVW dat de toets vooraf deed komt te vervallen. Gemeenten geven de NCG opdracht om versterkingen uit te voeren op basis van onafhankelijke beoordelingen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG wordt verantwoordelijk voor het schadeherstel en zal onafhankelijk besluiten nemen over schades en versterken. Het ministerie van EZK blijft verantwoordelijk voor de veiligheid. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) en de Tijdelijke Commissie Versterken (TCV) gaan in het IMG op.