Disclaimer

Wegwijzer Aardbevingen

Afbeelding Disclaimer

De ‘Aardbevingen Wegwijzer’ is slechts een hulpmiddel, bedoeld om een beeld te geven van de grote hoeveelheid regelingen waarmee partijen die zich bewegen in het aardbevingendossier te maken hebben.

Hoewel deze ‘Aardbevingen Wegwijzer’ met de grootste zorg tot stand is gebracht, geeft Bouwend Nederland geen garantie dat de informatie waaruit deze Wegwijzer bestaat volledig, juist en/of actueel is. Gebruik van deze Wegwijzer geschiedt altijd voor eigen rekening en risico. Bouwend Nederland is onder geen voorwaarden aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens zoals die in deze Wegwijzer zijn opgenomen.