Wat doet Bouwend Nederland?

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord
Afbeelding Wat doet Bouwend Nederland?

De bouwsector staat klaar voor het herstel en versterken van door aardbevingen getroffen gebouwen in Groningen. Bouwend Nederland zet zich binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven. Hieronder staat een overzicht van de inzet van Bouwend Nederland in het aardbevingsdossier.

Om de belangen van de bouw- en infrabedrijven te dienen zijn wij in gesprek met vele stakeholders. Een greep uit de activiteiten die we verrichten:

  • We werken aan het stroomlijnen van processen.
  • We dragen bij aan een efficiënte, effectieve en klantgerichte prestatie van de bouwkolom met focus op continuïteit en gezond rendement voor de bouwbedrijven. Een en ander in overleg en afstemming met onze lokale bestuurders, leden en kennisinstellingen.
  • Daarnaast geeft Bouwend Nederland operationele ondersteuning en juridisch advies aan leden.
  • We organiseren diverse bijeenkomsten, verzorgen presentaties of laten deze verzorgen.
  • Bouwend Nederland is partner in het hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen, genaamd BuildinG.

Contactpersoon voor het aardbevingsdossier is Sander Wubbolts regiomanager Noord, via 050-5240414 of s.wubbolts@bouwendnederland.nl.

Standpunten en notities van Bouwend Nederland

Sinds het begin van het aardbevingsdossier (na de beving in Huizinge op 16 augustus 2012) is Bouwend Nederland nauw betrokken geweest. Ingegeven door de actualiteit en door opgedane ervaringen van de leden formuleert Bouwend Nederland diverse standpunten en notities. Bedoeld ter informatie en om te sturen in de richting die het belang van de bouwsector en de maatschappij dient.

Bouwend Nederland is nauw betrokken bij De Bouwagenda. De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Zo ook het Groningse aardbevingsvraagstuk. In Roadmap 11: aardbevingen werkt Bouwend Nederland met de Taskforce Bouwagenda samen aan oplossingen binnen het complexe politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Overleg Centrum Veilig Wonen

Bouwend Nederland voert diverse overleggen met het Centrum Veilig Wonen en met de Nationaal Coördinator Groningen. Een deel van deze overleggen vindt plaats samen met een delegatie van leden. We spreken onder andere over het stroomlijnen van processen, operationele vraagstukken en organiseren of zijn betrokken bij bijeenkomsten, zoals de marktconsultatie van de NCG op 29 november 2017.

Scholenbouw Noord-Nederland

Samen met Uneto-VNI, BNA, VNconstructeurs en TNO heeft Bouwend Nederland samengewerkt om de aanpak van de scholenbouw in de aardbevingsgemeenten te optimaliseren. Er is een slimme aanpak nodig om veilige en duurzame scholen te realiseren in Groningen. Het doel van de samenwerking is om gemeenten en schoolbesturen in Noord-Nederland te laten zien hoe zij de kwaliteiten van de bouwsector optimaal benutten en het meeste waar voor hun geld krijgen.

Onderwijs & kenniscentra

Bouwend Nederland is partner in het hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen, genaamd BuildinG.Bouwend Nederland heeft gedurende ruim 2 jaar samen met de Hanzehogeschool Groningen gewerkt aan het project Bedrijfskundige Innovaties in de Aardbevingsbestendige Bouw, mede mogelijk gemaakt door een mkb-Sia RAAK subsidie. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Aardbevingen Wegwijzer.