BENG

Bijna energieneutraal bouwen; verplicht vanaf 1 januari 2021

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en aan de grenswaarde TOjuli om de kans van temperatuuroverschrijding van nieuwbouw te beperken. Deze veranderingen in bouwregelgeving hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Koninklijke Bouwend Nederland adviseert haar leden die actief zijn met nieuwbouw, zich goed voor te bereiden op de implementatie van deze nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze pagina geeft je meer inzicht in wat je moet weten.

Wat doet Koninklijke Bouwend Nederland?

De invoering van BENG en TOjuli heeft gevolgen voor de hele keten van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, installeren en beheren. Sinds 2015 werken de brancheverenigingen Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en Aedes via het ZEN-platform aan een soepele overgang naar het nieuwe stelsel voor bijna energie neutrale gebouwen. Binnen het platform hebben opdrachtgevers samen met de uitvoerende bouw gewerkt aan innovaties en aan praktische kennisontwikkeling over het doorrekenen, toepassen en kunnen bouwen volgens de nieuwe BENG-regelgeving.

Kritisch gesprekspartner

Door de gezamenlijke aanpak, kennisbundeling en vele publicaties is het platform de afgelopen jaren richting de Overheid een kritisch gesprekspartner geweest in het wettelijke voorbereidingsproces en het stellen van noodzakelijke randvoorwaarden vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld met betrekking tot een tijdige beschikbaarheid van noodzakelijke uitgeteste rekensoftware en partijen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. Mede hierom heeft de minister de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2020 verplaatst naar 1 januari 2021.

Schrijf je nu in voor onze training

Blijven Bouwen met BENG en MPG

Tijdlijn invoering BENG

Het ministerie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de sector gewerkt aan de verandering in de eisen en berekeningsmethode voor de energieprestatie. De BENG-eisen zijn inmiddels definitief.

 • juli 2015: eerste voorgenomen BENG eisen in een Kamerbrief.
 • begin 2017: Europese CEN-EPB normen (basis voor NTA 8800) gereed.
 • september 2017: start traject schrijven NTA 8800.
 • herfst 2018: softwarebouwers ontvangen 90%-versie NTA 8800.
 • 20 november 2018: nieuwe concept geadviseerde eisen tijdens NEN congres bekendgemaakt.
 • februari 2019: nieuwe versie NTA 8800, gaat de NEN 7120 vervangen.
 • 2 maart 2019: sluiting internetconsultatie BENG eisen.
 • voorjaar 2019: inijkingstudie bestaande bouw (energielabels).
 • juni 2019: Definitieve BENG eisen naar Tweede Kamer.
 • december 2019: BENG eisen in Staatsblad.
 • juli 2020: geattesteerde rekensoftware NTA 8800 beschikbaar.
 • juli 2020: definitieve grenswaarde voor TO-juli vastgesteld op 1,20 in Staatsblad
 • 28 september 2020: Nieuwe brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' uit.
 • 1 januari 2021: BENG wettelijke eis energieprestatie nieuwe gebouwen.

Heb je een vraag over BENG?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies