BENG

Bijna energieneutraal bouwen; verplicht vanaf 1 juli 2020

Afbeelding BENG

Vanaf 1 juli 2020 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Het toepassen van de BENG-eisen heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Bouwend Nederland adviseert bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezig houden daar nu al mee te beginnen en biedt verschillende mogelijkheden om je hierop voor te bereiden.

Wat vindt Bouwend Nederland?

Sinds 2015 werken de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM en NVB via het ZEN-platform aan een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw. Bouwend Nederland heeft aangedrongen op een inwerkingtreding van de eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware. De Minister heeft hier gehoor aan gegeven en heeft de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2020 verplaatst naar op z’n vroegst 1 juli 2020.

Schrijf je nu in voor onze training

Blijven Bouwen met BENG en MPG

Tijdlijn invoering BENG

Het ministerie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de sector gewerkt aan de op handen zijnde verandering in de eisen en berekeningsmethode voor de energieprestatie. Momenteel zijn de eisen nog niet definitief.

  • Juli 2015: eerste voorgenomen BENG eisen in een Kamerbrief
  • 20 november 2018: nieuwe concept geadviseerde eisen tijdens NEN congres bekendgemaakt
  • Februari 2019: nieuwe versie NTA 8800, gaat de NEN 7120 vervangen
  • 2 maart 2019: sluiting internetconsultatie BENG-eisen
  • Voorjaar 2019: inijkingstudie bestaande bouw (energielabels)
  • Tweede kwartaal 2019: Definitieve BENG-eisen liggen ter voorhang bij de Tweede Kamer
  • Na zomer 2019: BENG-eisen worden gepubliceerd in Staatsblad
  • Q4 2019: Software NTA 8800 beschikbaar
  • 1 juli 2020: BENG wettelijke eis energieprestatie nieuwe gebouwen

Heb je een vraag over BENG?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies