BENG

Bijna energieneutraal bouwen; verplicht vanaf 1 januari 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Het toepassen van de BENG-eisen heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Bouwend Nederland adviseert bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezig houden daar nu al mee te beginnen en biedt verschillende mogelijkheden om je hierop voor te bereiden.

Wat vindt Bouwend Nederland?

Sinds 2015 werken de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM en NVB via het ZEN-platform aan een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw. Bouwend Nederland heeft aangedrongen op een inwerkingtreding van de eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware. De minister heeft hier gehoor aan gegeven en heeft de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2020 verplaatst naar 1 januari 2021.

Om de BENG-eisen te kunnen berekenen is software nodig. Deze rekensoftware wordt door de markt ontwikkeld. Ondanks dat de betrokken partijen er hard aan hebben gewerkt was de software eind 2019 nog niet gereed. Dit komt vooral door de uitgebreide en genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800.

Nieuwe ingangsdatum geeft voldoende voorbereidingstijd

NEPROM, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes en BNA hebben daarom de minister op 16 december per brief gevraagd om de BENG-eisen per 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van per 1 juli 2020. Omdat zorgvuldigheid voorop staat bij de invoering, en om de partijen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regels, heeft minister Knops hiermee ingestemd.

 

Schrijf je nu in voor onze training

Blijven Bouwen met BENG en MPG

Tijdlijn invoering BENG

Het ministerie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de sector gewerkt aan de op handen zijnde verandering in de eisen en berekeningsmethode voor de energieprestatie. De BENG-eisen zijn inmiddels definitief.

 • juli 2015: eerste voorgenomen BENG eisen in een Kamerbrief.
 • begin 2017: Europese CEN-EPB normen (basis voor NTA 8800) gereed.
 • september 2017: start traject schrijven NTA 8800.
 • herfst 2018: softwarebouwers ontvangen 90%-versie NTA 8800.
 • 20 november 2018: nieuwe concept geadviseerde eisen tijdens NEN congres bekendgemaakt.
 • februari 2019: nieuwe versie NTA 8800, gaat de NEN 7120 vervangen.
 • 2 maart 2019: sluiting internetconsultatie BENG eisen.
 • voorjaar 2019: inijkingstudie bestaande bouw (energielabels).
 • juni 2019: Definitieve BENG eisen naar Tweede Kamer.
 • december 2019: BENG eisen in Staatsblad.
 • februari-april 2020: Software NTA 8800 beschikbaar.
 • 28 september 2020: Nieuwe brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' uit.
 • 1 januari 2021: BENG wettelijke eis energieprestatie nieuwe gebouwen.

Heb je een vraag over BENG?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies