BENG-rekenmethode

Vervangt bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw.

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen

De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).
De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.
Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Er zijn diverse vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.
De bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie BZK onder regie van NEN ontwikkeld. Deze nieuwe energieprestatienorm NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

Rekensoftware beschikbaar eerste helft 2020

De softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen komen vermoedelijk pas in het voorjaar van 2020 beschikbaar. NEPROM, NVB en Bouwend Nederland vonden dit te laat met het oog op de invoering van de BENG per 1 juli 2020 en de Minister van BZK opgeroepen om de invoering van BENG uit te stellen (lees hier de brief). De Minister heeft hier gehoor aangegeven en de invoering van BENG uitgesteld naar 1 januari 2020. De verwachting is dat de software in de eerste helft van 2020 beschikbaar zal zijn (lees hier het bericht van de Minister).