Voorbeeldgebouwen

Doorgerekend met voorgenomen BENG-eisen

Woningbouw

Met het Platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw ) stimuleren de partijen van het Lente-akkoord een ‘kanteling in de woningmarkt’. Woningen die (bijna) energieneutraal of energieleverend zijn en onder dit programma vallen, moeten minimaal voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.
Op de website van het Platform ZEN staat veel praktische informatie over BENG. 

Overheidsgebouwen

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen. 

Utiliteitsbouw

BENG-eisen gaan gelden voor alle nieuwbouw, dus ook utiliteitsbouw. Lees meer lezen over de BENG-criteria en toepassingen bij utiliteitsbouw.

Referentiegebouwen BENG

RVO.nl heeft een set referentiegebouwen gemaakt. Deze set omvat een aantal veel voorkomende typen woningen en utiliteitsgebouwen die zijn doorgerekend op basis van de voorgenomen BENG-eisen.

Totdat de BENG-eisen definitief van kracht zijn per 1-1-2021 adviseert Bouwend Nederland leden om in de tussenfase in documenten voor opdrachtgevers vast te leggen welke BENG-eisen zijn gehanteerd.