Wat betekent BENG voor jou?

Andere ontwerpeisen aan nieuwbouw dan de EPC

Per 1 januari 2021 worden de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw die per die datum wordt ontwikkeld en gebouwd. Bouwbedrijven krijgen vanaf die datum geen omgevingsvergunning meer als zij niet voldoen aan de BENG-eisen. Bouwend Nederland wil haar leden er bewust van maken dat de invoering van de BENG-eisen grote consequenties kan hebben voor hun bedrijfsvoering en hen daarbij ondersteunen. Dit doen we aan de hand van o.a. een themapagina op onze website, publicaties, de BNL training Blijven bouwen met BENG en MPG.

BENG vervangt EPC

Sinds de wettelijke invoering van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in 1995 is nieuwbouw geleidelijk aan energiezuiniger geworden. Insteek is dat alle nieuwbouw vanaf 2020 (bijna) energieneutraal is. De EPC in het Bouwbesluit wordt op korte termijn vervangen door BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit, geldt dat aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor overheidsgebouwen zelfs al vanaf 1 januari 2019. De BENG-eisen zijn gebaseerd op (voor lidstaten verplichte) Europese regelgeving.

Waarom gaat het veranderen?

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden.

Wat zijn de gevolgen van BENG?

Met de BENG-eisen komt meer nadruk te liggen op het beperken van de energiebehoefte (BENG 1). BENG stelt andere ontwerpeisen aan nieuwbouw dan de EPC. Om nog een bouwvergunning te krijgen vanaf 2020 is het belangrijk dat bouwbedrijven zich verdiepen in BENG.

Hoe bereid ik me goed voor?

Op dit moment zijn er nog geen softwareprogramma’s beschikbaar waarmee je BENG kunt berekenen. De rekenmethode NTA 8800 is op 28 september 2018 gepubliceerd. Echter de software waarin de NTA 8800 is verwerkt nog niet klaar. De verwachting is dat deze in de 1e helft van 2020 beschikbaar zal zijn.

Je kunt je al wel voorbereiden op de implementatie van BENG door je te verdiepen in de ontwerpprincipes. Gebruik hiervoor de handreiking BENG. Ook is een rekenblad BENG uitgewerkt om een berekening van de BENG-indicatoren uit te voeren.

Daarnaast vind je op de website van het Lente-akkoord diverse publicaties waarmee je je kunt verdiepen in de BENG-eisen en hoe je deze kunt toepassen in toekomstige nieuwbouwprojecten.

Heb je vragen over BENG?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Wat doet Bouwend Nederland voor haar leden?

Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten om onze leden zo goed mogelijk te informeren over BENG. Je kunt hierbij denken aan webinars, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten. Wij houden je op de hoogte via onze Ledennieuwsbrief, website en social media.

Onze huidige dienstverlening bestaat uit:

Schrijf je nu in voor onze training

Blijven Bouwen met BENG en MPG