BIM | Virtueel bouwen

Building Information Modeling (BIM)

Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM).

Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Om je stapsgewijs mee te nemen bij de BIM-implementatie zijn er publicaties en compactere stappenplannen beschikbaar; voor BIM binnen de onderneming (little BIM) en BIM in samenwerking met andere partijen (BIG BIM).

Achtergrond

De bouwsector ontwikkelt zich in toenemende mate tot een kennisintensieve sector waarin diverse organisaties samenwerken aan complexe bouwprojecten in een ingewikkelde omgeving. Het hedendaagse bouwen gaat gepaard met grote informatiestromen tussen de samenwerkende partijen. Om er voor te zorgen dat deze informatiestromen in de juiste banen worden geleid, is er behoefte aan geavanceerde informatiesystemen waar mensen graag mee werken en die een probleemloze informatie-uitwisseling mogelijk maken. Als de informatievoorziening niet adequaat is, leidt dat tot onbeheersbare processen, vermindering van de kwaliteit van het eindproduct, faalkosten en juridische conflicten. Het komt ook het werkplezier niet ten goede. 

Schrijf je nu in voor onze training

BIM en virtueel bouwen in één dag

De bouwsector werkt al jaren aan de doorontwikkeling van bouwinformatiesystemen. Deze systemen worden in toenemende mate geavanceerd en vormen een belangrijk hulpmiddel bij het integraal ontwerpen en realiseren van bouwwerken. Er zijn verschillende onafhankelijke platforms die deze trend stimuleren, zoals de Bouw Informatie Raad (BIR) en buildingSMART, COINS en VISI. Deze onafhankelijke platforms hebben bestaansrecht dankzij de vele activiteiten die de bedrijven in de sector zelf ondernemen. Deze platforms leveren kennis en informatie op die door bedrijven benut kan worden bij hun ontwikkeling.