Blijven Investeren in Ontwikkelen

Afbeelding Blijven Investeren in Ontwikkelen

Het Meerjarenprogramma Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO) ondersteunt leden om werk te maken van de ontwikkeling van haar medewerkers. Deze investering helpt niet alleen om de sector aantrekkelijk te maken en te houden voor een brede groep medewerkers, maar ook om de productiviteit en winstmarges te verhogen. Het loont om actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom dit thema.

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat iedereen aangaat. Nederland ontgroent en vergrijst. Met als gevolg dat de arbeidsmarkt snel verandert. Medewerkers werken langer, terwijl ze tegelijkertijd sneller van werk en werkgever wisselen. Voor zowel werkgevers als werknemers dus zaak om gedurende langere periode aantrekkelijk en vitaal te blijven op de arbeidsmarkt.

Waarom is investeren in ontwikkeling van personeel belangrijk?

Met de grote maatschappelijke opgaven die de bouw- en infrasector de komende jaren heeft, is en blijft het een uitdaging om voldoende medewerkers te vinden. Alleen al de komende vijf jaar heeft de sector werk voor 60.000 medewerkers extra. Dit terwijl de druk op de sector nu al enorm hoog is. Uit cijfers van het EIB blijkt dat de sector een hoge uitval kent. Oorzaken zijn divers, maar komen vooral door de fysieke belasting van medewerkers en de hoge tijdsdruk waaronder veelal complexe projecten moeten worden opgeleverd. Voor die uitval betalen bedrijven een hoge prijs per jaar kost het sommige bedrijven tot 3% van hun opbrengst. Dit is bijna gelijk aan de doorsnee winstmarge. Als bedrijven geen maatregelen nemen om te zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en vitaal blijven dan zullen de kosten van uitval de komende jaren alleen maar toenemen en winstmarges nog verder verdampen.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Het hoofddoel van het meerjarenprogramma Blijven Investeren in Ontwikkelen is mensen langer, gezonder en beter vasthouden voor de sector. Dat doen we door leden te inspireren om investeren in mensen te bevorderen, leden te faciliteren om een leercultuur te bevorderen in het bedrijf/blijven ontwikkelen te stimuleren en door scholingsaanbod, voor jongeren en werkenden, te laten aansluiten bij de vraag uit de markt.

Subdoel 1: leden inspireren om investeren in mensen te bevorderen

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

 • Fit for the future: een programma waarin we met Volandis, opleidingsbedrijven en bouwopleiders via events, best practices en Cobouw Cafés laten zien op welke manieren ondernemers de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen vergroten.
 • EIB-onderzoek naar duurzame inzetbaarheid: wat kost uitval van medewerkers en hoe kun je dit voorkomen? EIB onderzocht bij de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer en in de bouw en infra breed wat de kosten zijn van uitval en welke kansen voor beleid er zijn.
 • Handreiking voor de Duurzame Aanbieder: wat bieden bedrijven hun medewerkers wanneer zij als duurzame aanbieder de markt op willen gaan?
 • Competentiecatalogus delen met onderwijs en bedrijven om op die manier medewerkers toekomstproof te houden.

Subdoel 2: leden faciliteren om leercultuur te bevorderen in het bedrijf/blijven ontwikkelen te stimuleren

Projecten die we in dit kader (gaan) doen: 

 • Leergang HRD: hoe word je een topwerkgever? Deze leergang wordt aangeboden in Regio Oost en Regio Randstad Noord en heeft als doel van goede werkgevers topwerkgevers te maken, in samenwerking met de Academy.
 • BIM-programma voor leden: hoe zorgen we er voor dat het mkb kennismaakt en aan de slag gaat met BIM, in samenwerking met de Academy.
 • Programma 'Samenwerken in je team': bedrijvenpilot met als doel het bevorderen van samenwerken op de bouwplaats om het bouwproces te verbeteren/ketenintegratie te bevorderen.
 • Ontwikkeling van een digitaal paspoort, samen met KIVI, vereniging voor ingenieurs, in samenwerking met BAM en pilot Vakgroep Civiele Betonbouw geschikt voor bouwplaats personeel en UTA. Doel is de medewerkers naast diploma's ook een portfolio te laten opbouwen, gericht op vaardigheden en competenties (ter versterking van duurzame en brede inzetbaarheid – ook gericht op intersectorale mobiliteit).

Subdoel 3: scholingsaanbod, voor jongeren en werkenden, laten aansluiten bij de vraag uit de markt

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

 • Modulair opleiden aanbieden: werkgevers en werknemers bieden gezamenlijk opleidingen en keuzedelen bouw en infra aan, te beginnen bij mbo, in delen, zodat zij instromers sneller kunnen instromen en bestaande medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden.
 • Uitvoeren afspraken Intentieverklaring Klimaatakkoord, waaronder MBO Convenant Klimaattechnicus: projectteam gaat in drie gasloze wijken, samen met overheid en onderwijs, het lerend vermogen inventariseren en verder brengen naar de andere 27 aangewezen gasloze wijken.
 • Invloed in de academische wereld: steun hoogleraren (bouwtechnologie: integrale projecten, bouwproces: cultuurverandering & innovatie in bedrijven) met als doel ervoor te zorgen dat onderwijs en onderzoek aansluiten bij de vragen van de markt. Dit gebeurt in samenwerking met het Bouw Techniek en Innovatiecentrum (BTIC).

Resultaten BIO in eerste helft 2021

Bouwen aan een fitte toekomst

In het eerste kwartaal van 2021 is er een Cobouw-special geweest over duurzame inzetbaarheid. De printoplage hiervan is 20.000 stuks, de digitale oplage 275.000

Digitaal Skills Paspoort

De bouw- en infrasector beschikt nu over een Digitaal Skills Paspoort. In 2021 en 2022 test Volandis (met behulp van TNO) dit Skills Paspoort bij 250 mensen in het grootbedrijf, mkb en opleidingsbedrijven. In het eerste en tweede kwartaal is Volandis tevens gestart met een speciale pilot met oudere werknemers, gefinancierd door een schenking van Goldschmeding. Het Digitaal Skills Paspoort wordt nauwlettend gevolgd door de SER, VNO-NCW en het ministerie van SZW. TNO werkt aan een gemeenschappelijke Digitale Skills Taal, met SBB en het UWV. Er vindt lobby plaats vanuit VNO-NCW voor regie op dit dossier vanuit het ministerie van SZW. Techniek Nederland en FME werken nauw samen op dit gebied.

Estafettebijeenkomsten regionale personeelsgroepen

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd over vitaliteit en persoonlijk leiderschap. Hiermee zijn 300 personen bereikt. We ontwikkelen een digitale versie over vitaliteit voor bedrijven, voor werknemers en voor opleidingsbedrijven.

Ontwikkelingen modulair opleiden

In samenwerking met roc's, opleidingsbedrijven en Concreet zijn er voor zij-instromers modules timmeren en metselen op mbo-niveau 2 en 3 ontwikkeld. Er is samenwerking met SVGO, de stichting voor examinering kleine beroepen met modules voor gespecialiseerde beroepen. In het eerste en tweede kwartaal zijn de eerste modules uitgevoerd door zij-instromers. Concreet is in het tweede kwartaal met de ontwikkeling van meerdere modules voor zij-instromers gestart. Er is een top tien samengesteld door bedrijven en opleidingsbedrijven.

Project Impact

De werkwijze van het project Impact (samenwerking in de bouw/versterken ketensamenwerking op de bouwplaats) wordt door de Gemeente Eindhoven voor verschillende projecten in tenders voorgeschreven.

Digitale zelfscan voor duurzame inzetbaarheid

We hebben een digitale zelfscan voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld voor de leden. Hiervoor is in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een pilot geweest onder een aantal lidbedrijven.

Versterking leercultuur

Er is een actieplan ontwikkeld ter versterking van de leercultuur in Regio Noord, in het kader van de energietransitie, bij 27 bedrijven.

Resultaten BIO in tweede helft 2020

Bouwen aan een fitte toekomst

We organiseerden een Cobouw Café met 200 digitale bezoekers, een webinar over blijven leren met 300 bezoekers, hadden maandelijkse publiciteit in Cobouw en maakten een Cobouw-special over duurzame inzetbaarheid: printoplage 20.000 stuks, digitale oplage 275.000.

Digitaal Skills Paspoort

Het Digitaal Skills Paspoort staat en is uitgetest in vijf pilotbedrijven in de bouw, infra en techniek. De eerste fase is afgerond, in 2021 vindt doorontwikkeling plaats met grote bedrijven, mkb en opleidingsbedrijven. Er komt een speciale pilot met oudere werknemers, gefinancierd door een schenking van Goldschmeding. Er is een lobby vanuit VNO-NCW voor regie op dit dossier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SBB en UWV zijn betrokken. elf branches willen met het Skills Paspoort aan de slag.

Estafettebijeenkomsten rondom thema vitaliteit

Er zijn vitaliteitsbijeenkomsten gehouden op Papendal in kleine groepen tussen de eerste en tweede lockdown in 2020. 50 directeuren en HR-managers uit bouw- en infrabedrijven namen deel, met aansluitend follow-up bijeenkomsten voor de implementatie in bedrijven. We ontwikkelen nu een digitale versie voor bedrijven, voor werknemers en voor opleidingsbedrijven in het kader van het vergroten van bewustwording omtrent het belang van vitaliteit.

Ontwikkelingen modulair opleiden

In samenwerking met het roc, opleidingsbedrijven en Concreet zijn modules voor zij-instromers op mbo niveau 2 en 3 ontwikkeld voor timmeren en metselen. Er is samengewerkt met SVGO, de stichting voor examinering kleine beroepen met modules voor gespecialiseerde aanneming. In het kader van Van Bank naar Bouw/van werk naar werk zijn opgeleverd: elf functieprofielen, onderwijsmodule mbo 4 bouwtechniek, in samenwerking met hogeschool Saxion: vier opleidingsmodules calculatie, omgevingsmanager en projectmanagement.

Nieuwe hoogleraar TU Delft

Per april 2020 is Alfons van Marrewijk met ondersteuning van Bouwend Nederland als hoogleraar Construction Cultures (innovatie proces- en bouwmanagement) van start gegaan aan TU Delft, faculteit Bouwkunde. Van Marrewijk deelt zijn kennis en onderzoekservaring met ons en bedrijven uit de sector. In 2021 staat een digitale kennisreeks gepland.

Rapport EIB duurzame inzetbaarheid

Het EIB-rapport over duurzame inzetbaarheid is 9 september 2020 coronaproof in het auditorium door onze voorzitter uitgereikt aan plaatsvervanger van DG SZW. Aanwezig: 25 personen. Het rapport is verspreid onder 150 leden en tevens digitaal aangeboden via de website. Oplage 300 exemplaren.

Ontwikkeling module digitalisering afgerond

De module digitalisering voor mkb en roc's, ontwikkeld door Bouwend Nederland en ROC van Amsterdam, is afgerond. Werving vanuit ROC van Amsterdam en bedrijven start per april 2021 voor RRN. Doel is aanbieding door meerdere roc's. Deltion Zwolle is de volgende aanbieder.

Beleidsadviescommissie Onderwijs

 • Bert Boeijink (Bloemendal Bouw BV, Leusden)
 • Frank Fiers (Civilion, Den Bosch)
 • Egbert Jan Rots (Rotsbouw BV, Aalten)
 • Arjan van der Zwan (Heijmans)
 • Casper Bebelaar (KWS)
 • Henk Teunissen (Moeskops Bouw, Bergeijk)
 • Jurgen van de Ven (Huijbregts Relou, Son en Breugel)
 • Katja Mackus (Roelofsgroep, Den Ham)
 • Nienke de Weerd (BAM, Bunnik)
 • Remco Swaab (Huurdeman, Amersfoort)
 • Suzanne den Dulk (Espeq opleidingsbedrijf, Heerhugowaard)

Verder zijn er diverse ledengroepen, gekoppeld aan projecten, waaronder:

 • Dura Vermeer – Samenwerken in de Bouw
 • BMN De Klerk/Bloemendal bouw – De duurzame aanbieder

Publicaties en handige links

 • Medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen kunnen gebruikmaken van opleidingen en cursussen van Bouwopleiders. Voor mensen die van buiten de sector komen hebben we, samen met sociale partners, leden van de Vakgroep Opleidingsbedrijven en Concreet Onderwijsproducten, leerloopbaanpaden ontwikkeld. Daarnaast geeft kenniscentrum Volandis werkgevers en werknemers in de bouw en infra advies, onder meer over de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Zie hier een uitleg daarover. Volandis heeft in opdracht van ons Digitaal Skills Paspoort ontwikkeld. Hiermee kunnen werkenden in de bouw en infrasector laten zien hoe zij zich gedurende hun loopbaan ontwikkeld.
 • Onder leiding van de Argumentenfabriek is er een Competentiecatalogus gemaakt. Hierin staat wat de werkende in de bouw nu en in de toekomst nodig heeft om 'fit for the job' te blijven.
 • Cross Over heeft in Regio Randstad Noord en Regio Noord onderzoek gedaan in bedrijven naar het leren op de werkvloer. Dit heeft een praktische handleiding opgeleverd waar bedrijven hun eigen leervraag centraal hebben gesteld en daarmee zelf verder kunnen gaan. Bekijk de handleiding 'Nederland heeft de Slimste Handen' via deze link.

  

Iedereen gezond naar de eindstreep

George Raessens (onze vice-voorzitter) en Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis) hebben een missie: bedrijven stimuleren aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Iedereen gezond op weg naar de eindstreep