De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Enorme uitdagingen waarvoor we ons in Nederland hard moeten maken om onze kwaliteit van leven te kunnen behouden.

Onze sector speelt een sleutelrol in de aanpak van deze opgaven. De Bouwagenda heeft die aanpak per maatschappelijke opgave uitgewerkt in zogenoemde ‘roadmaps’. De uitvoeringsopgaven zijn zo groot en urgent dat het alleen met innovaties en nieuwe concepten lukt om op te schalen. Daarvoor is het ook nodig dat opdrachtgevers en opdrachtnemers anders gaan samenwerken: samen zoeken naar de beste oplossing, wegnemen van institutionele belemmeringen en kiezen voor een werkende weg-aanpak.


De Bouwagenda biedt de bouw- en infrasector een geweldige kans. Met de Bouwagenda bouwen we letterlijk aan een toekomstbestendig Nederland voor onze kinderen.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

Wat betekent De Bouwagenda voor onze sector?

De Bouwagenda biedt kans op nieuw, uitdagend werk voor wie open staat voor samenwerking en gebruik maakt van digitalisering en andere technologische vernieuwing. Kortom, een slimmere manier van werken. Zo komen de kennis en kwaliteiten die we als bouw- en infrasector in huis hebben volledig tot hun recht. Zo krijgt onze sector de rol die ons op het lijf geschreven is: een professionele en innovatieve kennis- en uitvoeringspartner voor overheid en maatschappij. Zo bouwen we aan de kwaliteit van leven, nu maar vooral in de toekomst.

Laat je inspireren door de verhalen in onze special!

Special Bouwagenda

 

 

 

Wie zitten in de Taskforce?

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door toenmalig ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het is in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals human capital). Lees verder wie dat zijn.

Wie behoren tot de Bouwcoalitie?

De Bouwcoalitie is het ‘parlement’ van De Bouwagenda en bestaat uit ruim 50 partners van De Bouwagenda. Bouwend Nederland is een van deze partners. Bekijk hier het overzicht van alle leden van de Bouwcoalitie.

Lees meer op de eigen website van de Bouwagenda