Bouwrecht

Afbeelding Bouwrecht

Hier vind je infobladen die bouwjuridische onderwerpen behandelen waar je dagelijks mee te maken heeft. Denk aan meer en minderwerk, retentierecht en herstel van gebreken na oplevering. De bestaande infobladen zijn onlangs geactualiseerd, en er zijn enkele nieuwe infobladen ontwikkeld, zoals over oplevering, ontwerpaansprakelijkheid en onderaanneming. De infobladen geven in enkele pagina’s de belangrijkste informatie over het desbetreffende onderwerp.

Infoblad Bouwrecht - Terugvorderen bouwmaterialen bij faillissement

Het is voor opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van bouwmaterialen dan ook belangrijk om te weten wie nu precies het eigendomsrecht heeft op bouwmaterialen. Wanneer u het eigendomsrecht heeft van bouwmaterialen, kunt u deze – als u het goed hebt geregeld - namelijk opeisen, ook wel revindiceren genoemd, ook in een faillissement. Deze publicatie geeft inzicht in de belangrijkste mogelijkheden hiertoe, zonder overigens uitputtend te willen zijn. Weinig voorkomende situaties of uitzonderingen op de regel worden buiten beschouwing gelaten .

Download Infoblad 

Infoblad Bouwrecht - Zekerheden

Dit informatieblad geeft een beeld van de manier waarop de aannemer en de opdrachtgever van elkaar de nodige zekerheden kunnen verlangen en welke instrumenten ze daarbij kunnen gebruiken.

Download Infoblad

Infoblad Bouwrecht - Stelposten

Kosten die voor aanvang van een werk niet concreet kunnen worden gemaakt kunnen als stelpost in de begroting worden meegenomen. De uiteindelijke afrekening ervan is echter niet zo eenvoudig. In de praktijk blijkt u als aannemer zelfs veel geld te kunnen mislopen als u de verkeerde rekenmethode gebruikt.

Download Infoblad

Infoblad Bouwrecht - (On)mogelijkheden van retentierecht

Het is de ultieme stok achter de deur in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: het retentierecht. Het biedt u de mogelijkheid om de bouwplaats op slot te gooien zolang uw opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Uitoefening van het retentierecht is echter wel aan strenge voorwaarden gebonden. Als daaraan niet is voldaan, kan het zelfs tot schadeclaims leiden.

Download Infoblad

Infoblad Bouwrecht - Oplevering

Dit informatieblad beschrijft één van de belangrijkste juridische momenten in een bouwproject: de oplevering. Een moment waarover nog wel eens misverstanden en conflicten ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer.

Download infoblad

Infoblad Bouwrecht - Ontwerpaansprakelijkheid

Dit informatieblad beschrijft onder welke omstandigheden de aannemer of de opdrachtgever verantwoordelijk is voor gebreken tijdens of na een bouwproject. En welke maatregelen er op voorhand te nemen zijn.

Download infoblad

Infoblad Bouwrecht - Garantie & Aansprakelijkheid

De begrippen garantie en aansprakelijkheid worden veelvuldig door elkaar gehaald. Toch is er een belangrijk verschil: de bewijslast. Bij een beroep op garantie moet de aannemer kunnen bewijzen dat de opgetreden schade buiten zijn schuld is ontstaan. Bij een beroep op aansprakelijkheid moet juist de opdrachtgever aantonen dat de aannemer iets verkeerd heeft gedaan.

Download infoblad

Infoblad Bouwrecht - Contractvorming en algemene voorwaarden

Dit informatieblad beschrijft de manier waarop opdrachtgever en aannemer het tot stand komen van een bouwproject het beste kunnen regelen. En hoe ze daarmee de kans op conflicten en ingewikkelde juridische procedures kunnen vermijden.

Download infoblad

Infoblad Bouwrecht - Bouwstoffen

Dit informatieblad beschrijft wat er mis kan gaan bij het gebruik van bouwstoffen en onder welke voorwaarden de aannemer en/of de opdrachtgever opdraaien voor de consequenties.

Download infoblad

Infoblad Bouwrecht - Beëindiging van het werk

Hoe goed de samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever op het eerste gezicht ook is, toch kunnen er altijd redenen zijn om deze te verbreken. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of als er gebreken aan het werk zijn geconstateerd die door de aannemer niet worden verholpen. Net als bij persoonlijke relaties komt er een hoop bij kijken voordat de werkrelatie definitief is beëindigd.

Download infoblad

Advies

Heb je een vraag over Bouwrecht?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies

Bouwend Nederland Verzekeringen

Bouwend Nederland Verzekeringen

We bieden niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt.

Lees meer