Breedplaatvloeren

Reina Uittenbogaard

Programmamanager Veiligheid
Constructie parkeergarage

Op 22 mei 2019 heeft het Ministerie voor Binnenlandse Zaken (BZK) de nieuwe rekenregels gepubliceerd voor het onderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Dit betreft met name utiliteitsgebouwen vanaf het jaar 2000. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd. Eerst zullen de gebouwen die op basis van het eerdere rapport van Adviesbureau Hageman al naar voren zijn gekomen, nader worden onderzocht. Voor de overige gebouwen zal naar verwachting vanaf 1 januari 2020 een gefaseerde onderzoekplicht gaan gelden, te beginnen met de gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen van meer dan 4 bouwlagen met minder zelfredzame personen.

Definitieve rekenregels breedplaatvloeren geven bouw houvast

De definitieve rekenregels vervangen het stappenplan van Adviesbureau Hageman uit 2017. Daarmee is de gewenste duidelijkheid ontstaan over de toetsing van utiliteitsgebouwen en komt een einde aan het overleg tussen deskundigen. Bij het opstellen van deze definitieve rekenregels is een groot aantal organisaties betrokken geweest, onder meer de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, Betonhuis, TU Delft, Rijksvastgoedbedrijf, Vereniging Nederlandse Constructeurs en Bouwend Nederland.

Gevolgen

De definitieve rekenregels betekenen dat bij meer gebouwen waar breedplaatvloeren zijn gebruikt, onderzoek nodig is. Minister Ollongren benadrukt in haar brief dat tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren zijn gevonden waarbij sprake is van grote constructieve problemen.

Beoordeling gefaseerd uitvoeren

Ollongren neemt het voorstel van Hageman over om de beoordeling van de gebouwen met breedplaatvloeren gefaseerd te laten plaatsvinden. In 2019 worden gebouwen onderzocht die bij inventarisatie in 2017 al naar voren zijn gekomen als risicovol. Naar verwachting zal na 1 januari 2020 een onderzoekplicht gelden voor gebouweigenaren, te beginnen met gebouwen hoger dan 70 meter en hoge gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouweigenaren krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om het onderzoek te laten uitvoeren. Overige gebouwen worden daarna beoordeeld. Gebouweigenaren kunnen rekenen op de ondersteuning van onze leden bij het toepassen van de definitieve rekenregels. Ook is de branchevereniging bereid met het ministerie van BZK mee te denken over de monitoring van dit dossier.

Verhogen constructieve veiligheidsniveau

Het rapport van Adviesbureau Hageman is een vervolg op het rapport uit 2017. Hageman heeft na het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in Eindhoven het stappenplan ontwikkeld om de constructie van breedplaatvloeren te beoordelen. Destijds hebben op basis van dat stappenplan in afwachting van de definitieve rekenmethode onder meer onze leden versterkende maatregelen genomen. Bouwend Nederland verwacht dat de definitieve rekenregels een verdere bijdrage leveren aan het verhogen van de constructieve veiligheid van gebouwen in Nederland.

Lees het hele rapport ‘Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw’.

Bouwend Nederland helpt je verder met:

Heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies