Digideal Gebouwde Omgeving

Snel en slim digitale informatie delen

Afbeelding Digideal Gebouwde Omgeving

Op 11 april 2019 ondertekenden ruim 30 partijen de DigiDealGO. Samen met Bouwend Nederland bekrachtigden zij met deze deal dat de bouwsector sneller en slimmer digitale informatie gaat delen. Deze samenwerking verstevigt en ondersteunt innovatief denken en werken in de bouw. Maar waarom is dit dan noodzakelijk?

Systemen praten niet met elkaar

Bouwbedrijven werken met verschillende digitale systemen. En die systemen praten niet altijd met elkaar. Het komt voor dat bouwers zelf gegevens over moeten tikken of noodgedwongen met twee schermen werken, omdat anders informatie niet kan worden benut. De DigiDealGO komt hier met een oplossing voor. Deze inefficiƫnte manier van werken wordt verleden tijd dankzij de afspraken die gemaakt zijn in de DigiDealGO. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.

Ambities Klimaatakkoord

Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringsprogramma is naar verwachting eind 2019 gereed.

Aansluiting bij de Bouwagenda

Dit initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10% productiviteitsstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. Er wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.