Trainingsprogramma

Dak met zonnepanelen bestaande bouw

In stappen naar energieneutraal

Om inzicht te krijgen in het ontwikkelen van een energieneutrale renovatie en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden biedt Bouwend Nederland een interactieve training aan. Er zal met cases worden gewerkt die door iedere deelnemer zelf wordt aangedragen. Daarbij zal ook worden ingegaan op verschillende efficiënte combinaties van maatregelen om woningen in meerdere stappen energieneutraal te maken. Zo kan de Duurzame Aanbieder de klant een goed plan voorleggen waarbij iedere investering die de klant wil of kan doen een goede stap is in de richting van een energieneutrale woning.

Financiële aspecten

Een Duurzame Aanbieder moet de klant ook kunnen informeren over verschillende financieringsmogelijkheden. Uiteraard is een Duurzame Aanbieder geen financieel expert, maar hij/zij moet wel globaal op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden en bijvoorbeeld weten waar een klant terecht kan voor gunstige leningen voor energiemaatregelen. Ook kennis over het bepalen van terugverdientijden en in relatie daarmee looptijden van leningen is een belangrijk onderdeel voor een klant om tot een goed besluit te kunnen komen. Bouwend Nederland biedt hiervoor een informatieve training aan.

Klantbenadering

Voordat een klant besluit om zijn/haar woning energieneutraal te laten maken of een aantal maatregelen te nemen moet een Duurzame Aanbieder goed met de klant overleggen wat hij /zij precies zou willen en waarom. Voor het voeren van een dergelijk gesprek zijn verschillende hulpmiddelen en technieken beschikbaar. Een Duurzame Aanbieder moet vervolgens zijn aanbod van duidelijke informatie voorzien en aan de klant duidelijk kunnen uitleggen uit welke maatregelen het aanbod bestaat en waarom. Ook moet de impact van de werkzaamheden duidelijk zijn (hoelang gaat het duren, om welke maatregelen gaat het), is het belangrijk goed af te spreken wie het aanspreekpunt voor de klant is en hoe de klant kan beoordelen of de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. Nadat het werk is opgeleverd moet de aanbieder aan de klant aangeven welke opvolging hij verzorgt en welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn en bij wie hij terecht kan met vragen. Ook hiervoor zijn verschillende technieken en tools beschikbaar. Deze en andere zaken komen in de training klantbenadering aan bod.

Meer informatie

Voor meer informatie over het trainingsprogramma of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de coördinator van het programma of kijken op https://duurzameaanbieder.nl/training. Coördinator: Martijn Kramer, mail naar martijn.kramer@sbrcurnet.nl of bel 015 - 3 030 523.