Gevaarlijke stoffen

Charles Verheyen

Verenigingsmanager Grondwerk en Railinfra

De bouw- en infrasector wordt zich steeds beter bewust van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Dat komt ook omdat hier door de overheid steeds strenger op wordt gelet.

Om werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan schadelijke stoffen, zijn werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet, artikel 3, lid 1) maatregelen te treffen. Hierbij moeten zij de volgende volgorde aanhouden:

  1. Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
  2. Afzuiging en ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede ruimteventilatie.
  3. Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het gescheiden van andere werkzaamheden.

Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.

Schrijf je nu in voor onze training

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Voor het werken met kankerverwekkende stoffen, waaronder asbest, zijn de voorschriften nog strenger. De Inspectie treedt hard op als ze overtredingen constateert. Als er bijvoorbeeld asbest wordt aangetroffen en daarbij wordt verkeerd gehandeld, kan de Inspectie een werk stil leggen en uiteindelijk een (hoge) boete uitdelen.

In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit staat de regelgeving voor het werken met gevaarlijke stoffen. Raadpleeg voor meer informatie de Arbocatalogus Bouw & Infra. Een kijkje nemen op de website van Volandis kan natuurlijk ook.

Heb je een vraag over veilig werken?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies