Informatieplicht Energiebesparing

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Zonnepanelen op het dak van het Nationaal Militair Museum.

Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven en organisaties (hierna 'inrichtingen') de overheid via het eLoket informatieplicht energiebesparing informeren over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

Wie moet aan de informatieplicht voldoen?

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsverplichting valt, moet straks ook aan de informatieplicht voldoen. De energiebesparingsverplichting, zoals die staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.15), geldt sinds 2008 en verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas (equivalenten) gebruiken, alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Heb je vragen over deze Informatieplicht?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Voorlichtingscampagne

Bouwend Nederland voert in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW de voorlichtingscampagne 'WATTjemoetweten' over de informatieplicht. op de speciale campagne website WATTjemoetweten.nl kunnen ondernemers achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zo ja, hoe ze dat kunnen doen.

Webinar

Kijk ons webinar van 21 mei terug die Bouwend Nederland heeft georganiseerd in samenwerking met De Duurzame Adviseurs.

De Duurzame Adviseurs gaan samen met jou de uitdaging aan om de mogelijkheden in kaart te brengen én adviseren je bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de Informatieplicht Energiebesparing.

Lees meer

Collectieve energie-inkoop van Hellemans Consultancy

Profiteer van de beste energiedeal met uiterst scherpe energietarieven en bespaar op jouw energiekosten.

Lees meer