Wat betekent het Klimaatakkoord voor mij?

Continu marktvolume nodig om verder te kunnen investeren

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Wat betekent het Klimaatakkoord voor mij?

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het kabinet een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie.

Bouwsector versnelt energietransitie

De bouwsector neemt graag haar verantwoordelijkheid in de energietransitie. Om deze transitie te versnellen en het Klimaatakkoord te ondersteunen was Bouwend Nederland één van de initiatiefnemers van het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC). Dit BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland voor het jaar 2050 energieneutraal te maken.

Startmotor vliegwiel voor opschaling

Daarnaast zijn we blij dat er in het Klimaatakkoord substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. Het is belangrijk dat de Startmotor snel van start gaat. De Startmotor is een vliegwiel voor opschaling van verduurzaming en een grote stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Volg onze training!

Kom alles te weten over de ingrijpende veranderingen in de regelgeving BENG omtrent energie.

Blijven Bouwen met BENG en MPG

Juiste condities scheppen

Het Klimaatakkoord bevat veel procesafspraken. In de uitvoering is het belangrijk dat de condities voor handelen geregeld worden voor partijen die aan de lat staan. Technisch is al heel veel mogelijk. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op een continue vraag van opdrachtgevers. Bouwend Nederland is verheugd dat woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren centraal staat in het Klimaatakkoord. Wij hopen dat de in het Klimaatakkoord genoemde nieuwe financieringsmodellen snel van de grond komen.

Nederland bereikbaar houden

De voorstellen van het kabinet om de mobiliteit te verhogen, volgen wij met interesse. Wij vinden het belangrijk dat Nederland op een duurzame, realistische en toekomstbestendige manier bereikbaar blijft. Binnen de Mobiliteitsalliantie werkt Bouwend Nederland aan concrete voorstellen om Nederland bereikbaar te houden.

Profiteer van onze duurzame aanbiedingen

De Duurzame Adviseurs