Marktvisie

Afbeelding Marktvisie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Techniek Nederland en Astrin het initiatief.

Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief. Deze partijen zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen veel is te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Leidende Principes

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben samen Leidende Principes geformuleerd. Deze principes vormen de uitgangspunten voor een betere onderlinge samenwerking en oplossingen voor de problemen van nu. De Leidende Principes maken onderdeel uit van de Marktvisie.
Bekijk wie de Ambassadeurs zijn of ga naar de speciale website

Wat doet Bouwend Nederland?

Alle betrokken organisaties die de Marktvisie onderschrijven hebben de Marktvisie doorvertaald voor hun eigen werkgebied. In onze doorvertaling staat welke stappen Bouwend Nederland zet, met en namens haar lidbedrijven, en in samenwerking met opdrachtgevers en (de leden van) collega-brancheorganisaties. Zo borgen we dat acties bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie van de Marktvisie. Lees de doorvertaling van Bouwend Nederland.

De marktvisie moeten we met elkaar in de praktijk brengen.

Deel je inspirerende voorbeelden van optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer! Zo kunnen we iedereen laten zien hoe het ook kan.

Mail ons je ervaring!