Oekraïne-crisis en de prijsstijgingen in de sector

Wat kun je doen tegen onverwachte bouwkostenstijgingen?

Afbeelding Oekraïne-crisis en de prijsstijgingen in de sector

Bouwend Nederland volgt, in samenwerking met andere brancheverenigingen, nauwgezet de ontwikkelingen rondom de Russische invasie in Oekraïne. Eén van de meest acute gevolgen van het conflict zijn de snel stijgende prijzen van materiaal en brandstof. Op deze pagina maken we globaal de consequenties van de oorlog inzichtelijk voor onze sector en laten we je weten waar je met vragen terecht kunt. Kom regelmatig terug naar deze pagina aangezien we die zullen bijhouden met ontwikkelingen die relevant zijn voor onze sector.

Webinar: Wat kun je doen tegen onverwachte prijsstijgingen? Webinar: Prijsstijgingen, hoe ga je om met particulieren?


Kijk op YouTube


Kijk op YouTube

1. Welke bouwkosten rijzen de pan uit? (1:08 min)
2. Prijsstijgingen bij een vaste aanneemsom (1:59 min)
3. Blik op de toekomst: indexcijfers (1:54 min)
4. Indexerings- en risicoregelingen (6:49 min)
5. 
Indexeren, kan dat altijd? (3:00 min)
6. Betekent indexatie compensatie? (09:13 min)
7. Wat te doen in nieuwe overeenkomsten? (02:33 min)
8. Vraag om bouwtijdverlenging (01:52)
9. Veelgestelde vragen (08:38)

10. Prijsstijgingen: Bouwen voor particulieren (3:41 min)
11. Doorberekenen als waarborgpartij in beeld (8:25 min)
12. Wat is als aannemer jouw financiële risico? (21:47 min)
13. Waar moet je als aannemer op letten? (5:31 min)
14. Wat vindt Bouwend Nederland? (3:07 min)
15. Doorberekenen bij een vrij bouwproject is (4:55 min)

Webinar: Hoe kaart je leveringsproblemen aan bij aanbestedingen?

 

Effecten voor de bouwsector

Materiaalprijzen maar ook de prijzen van brandstof stijgen momenteel pijlsnel. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben. De verliezen bij aangenomen werk kunnen fors oplopen aangezien de uitzonderlijk hogere prijzen veelal niet doorberekend kunnen worden. Bouwend Nederland vindt dat dergelijke unieke en niet te voorziene prijsstijgingen niet eenzijdig bij ondernemers in de bouw- en infra neergelegd kunnen worden. Ook publieke en particuliere opdrachtgevers zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dergelijke prijsstijgingen waren immers niet te voorzien.

Voorkomen moet worden dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. De kans bestaat immers dat door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen.

Bouwend Nederland voert nu gesprekken met publieke opdrachtgevers om tot collectieve afspraken te komen hoe om te gaan de prijsstijgingen in lopende en nieuwe contracten. Tegelijkertijd doet Bouwend Nederland een oproep aan alle partijen binnen de bouwketen om redelijkheid en billijkheid te betrachten. Om de effecten die nu al gaande zijn zo goed mogelijk te inventariseren zal Bouwend Nederland volgende week een mini-enquête uitzetten onder de leden om de belangrijkste  knelpunten te kunnen vaststellen. De uitvraag helpt ons om de grootste problemen als eerste te kunnen aanpakken.

 • Staalprijzen
  Staalproducent ArcelorMittal heeft vorige week alle gedane aanbiedingen geannuleerd en deze week nieuwe prijzen bekend gemaakt die maar voor een beperkte periode geldig zijn. Houd deze site in de gaten voor updates hierover. We monitoren de eventuele gevolgen voor andere bouwmaterialen.
    
 • Verhoging energieprijzen
  De verdere stijging van de energieprijzen heeft onder meer gevolgen voor de asfaltproductie, baksteenproductie, staalproductie enz. Aanbiedingen van 2021 zijn nu al verlieslatend. Bouwend Nederland verzoekt actief opdrachtgevers coulant te zijn en mee te denken met oplossingen.
    
 • Personele consequenties
  Signalen van buitenlandse arbeidskrachten die terug willen of moeten keren horen wij vooralsnog zeer beperkt.

Materiaalkostenstijgingen: update 2021 en verwachting 2022

Jan Kets, lid van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland, heeft ten tijde van de eerdere prijsstijgingen en leveringsproblematiek de stijging van materiaalkosten in een onderzoek in beeld gebracht. Inmiddels heeft hij dit onderzoek bijgewerkt op basis van de actuele situatie. Het onderzoek geeft inzicht in de oorzaken van de prijsstijgingen, de prijsontwikkeling van verschillende materialen en de verwachtingen voor 2022. Je kunt dit onderzoek gebruiken als je het gesprek wilt aangaan met je opdrachtgever. Het laat zien waarmee ondernemers in de bouw en infra te kampen hebben.

Download hier het onderzoek Materiaalkostenstijgingen: update 2021 en verwachting 2022

Hulp bieden

De gevolgen van de oorlog zijn uiteraard het allerergst voor de bewoners van Oekraïne. Veel ondernemers willen hulp bieden om dit leed te verzachten. Bouwend Nederland voert gesprekken of en hoe ze een mogelijk coördinerende rol kan spelen in een bijdrage die onze ondernemers zouden kunnen leveren bij het aanbieden van hulp.