Inzet Bouwend Nederland: handelingskader

Afbeelding Inzet Bouwend Nederland:  handelingskader

Bouwend Nederland zet stevig in op het beperken van de gevolgen die jullie ervaren door de extreem gestegen prijzen van bouwmaterialen, brandstof en gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne. We zijn daarvoor ook doorlopend in overleg met opdrachtgevers. Dit moet wat ons betreft op korte termijn leiden tot een ‘handelingskader Oekraïne’ waarin staat hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers samen omgaan met deze knelpunten.

Handelingskader

De prijsstijgingen over de volle breedte leiden er nu toe dat de gevolgen veelal eenzijdig bij de bouwers landen. Hierdoor dreigen veel lopende projecten stil te vallen of op zijn minst ernstig te vertragen. Soms kiezen bouwers er zelfs niet eens meer voor om op projecten in te schrijven omdat de onzekerheden te groot zijn! Dit is geen houdbare situatie en kan grote gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen, de verduurzaming van Nederland en de aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur.

Komende week vinden verdere gesprekken plaats met zowel de ministers, opdrachtgevers (groot en klein) en andere ketenpartners. Omdat dit probleem de hele branche hard raakt trekken we samen op met partners in de branche, zoals AFNL, MKB Infra en Techniek Nederland. Doel van deze gesprekken is om op korte termijn tot een ‘handelingskader Oekraïne’ te komen.

Voorlopige enquêteresultaten

We hebben op 16 maart een peiling uitgezet onder onze leden om inzichtelijk te krijgen wat de impact van de inval in Oekraïne is op de bouw- en infrasector. Voor ons is dit erg waardevolle informatie om mee te nemen in de gesprekken die we voeren. Het helpt ons de urgentie van de situatie kracht bij te zetten.

We delen graag alvast wat voorlopige resultaten met jullie. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat binnen 2 dagen honderden leden de vragen al hebben beantwoord. Mocht je deze enquête ontvangen hebben, dan vinden we het erg fijn als je deze snel invult. Voor vragen over deze enquête kun je een e-mail sturen naar Joppe Duindam.

Drie belangrijke bevindingen tot nu toe

  • Op korte termijn worden als belangrijkste consequenties gezien: hogere bouwkosten, vertragingen en uitstel/afstel van nieuwe bouwprojecten of het niet kunnen opleveren van (delen van) het project.
  • Bij metaal/staal, hout en benzine/diesel verwachten jullie haperende leveringen of een tekort in het komende half jaar.
  • Veelgenoemde maatregelen om problemen te verminderen zijn: kortere geldigheidsduur offertes, clausules in nieuwe offertes en in gesprek gaan met opdrachtgevers over oplossingen.