Webinars over prijsstijgingen

Afbeelding Webinars over prijsstijgingen

Op woensdag 16 maart, dinsdag 12 april en vrijdag 13 mei organiseerde Bouwend Nederland webinars over de onverwachte prijsstijgingen. Het eerste webinar ging over de wijze waarop partijen afspraken kunnen maken over prijsstijgingen, toegelicht door Arno Duijverman (Bouwend Nederland) en Joost Haest (Severijn Hulshof advocaten). In het tweede webinar ging Arbo Duijverman in op hoe om te gaan met particuliere opdrachtgevers. Op 13 mei stond de vraag centraal: Hoe kaart je leveringsproblemen aan bij aanbestedingen? Kijk de webinars hieronder compleet terug of ga meteen naar één van de fragmenten.

Webinar: Wat kun je doen tegen onverwachte prijsstijgingen? Webinar: Prijsstijgingen, hoe ga je om met particulieren?


Kijk op YouTube


Kijk op YouTube

1. Welke bouwkosten rijzen de pan uit? (1:08 min)
2. Prijsstijgingen bij een vaste aanneemsom (1:59 min)
3. Blik op de toekomst: indexcijfers (1:54 min)
4. Indexerings- en risicoregelingen (6:49 min)
5. 
Indexeren, kan dat altijd? (3:00 min)
6. Betekent indexatie compensatie? (09:13 min)
7. Wat te doen in nieuwe overeenkomsten? (02:33 min)
8. Vraag om bouwtijdverlenging (01:52)
9. Veelgestelde vragen (08:38)

10. Prijsstijgingen: Bouwen voor particulieren (3:41 min)
11. Doorberekenen als waarborgpartij in beeld (8:25 min)
12. Wat is als aannemer jouw financiële risico? (21:47 min)
13. Waar moet je als aannemer op letten? (5:31 min)
14. Wat vindt Bouwend Nederland? (3:07 min)
15. Doorberekenen bij een vrij bouwproject is (4:55 min)

Webinar: Hoe kaart je leveringsproblemen aan bij aanbestedingen?

 

 

1. Welke bouwkosten rijzen de pan uit? (1:08 min)

Met grafieken wordt inzichtelijk gemaakt dat de kosten van staal, houtsoorten, aardgas, kunststoffen, technische polymeren en bitumen in de afgelopen tijd enorm gestegen zijn. Daarbovenop komen nu de effecten van de oorlog in Oekraïne. Niet alleen stagneert de productie in en de distributie vanuit de oorlogsgebieden, maar ook de handelsrestricties (sancties) dragen daaraan bij. Wil je meer weten over welke materiaalkosten stijgen? Bekijk dan het onderzoek van AB-lid Jan Kets: Materiaalkostenstijgingen: update 2021 en verwachting 2022. Je kunt dit onderzoek gebruiken als je het gesprek wilt aangaan met je opdrachtgever. Het laat zien waarmee ondernemers in de bouw en infra te kampen hebben.

Terug naar overzicht met fragmenten

2. Prijsstijgingen bij een vaste aanneemsom (1:59 min)

Hoe pakken de prijsstijgingen uit als je een aanbieding doet met een vaste aanneemsom zonder verrekenbeding? Heb je dan nog de mogelijkheid tot verrekening van prijsstijgingen? Maak duidelijke afspraken met je opdrachtgever hoe om te gaan met dit risico! 

Terug naar overzicht met fragmenten

3. Blik op de toekomst: indexcijfers (1:54 min)

Hebben we een glazen bol? Nee, maar we kunnen ons wel baseren op indexen en kengetallen. In de afgelopen 20 jaar heeft de bouw op basis hiervan mogen rekenen op een structurele prijsstijging van 2 tot 3% per jaar. Deze min of meer stabiele situatie is ernstig verstoord. Inflatiecijfers zijn decennialang niet zo hoog geweest. Bouwend Nederland raadt je aan indexen te gebruiken, die zijn afgestemd op de specifieke eigenschappen van het werk waarop ze worden toegepast.

Terug naar overzicht met fragmenten

4. Indexerings- en risicoregelingen (6:49 min)

Joost Haest, advocaat bij Severijn Hulshof Advocaten, vertelt waarin indexerings- en risicoregeling van elkaar verschillen en hoe die worden toegepast. Waar de prijs bij indexeringsregelingen meestal jaarlijks aan de hand van indexgegevens wordt aangepast, worden bij een risicoregeling alleen de prijzen van daarvoor aangewezen bouwstoffen verrekend. Dat gebeurt periodiek (bijv. iedere 12 weken) en geldt voor zowel prijsverhogingen als -verlagingen.

Wat als de risicoregeling contractueel is uitgesloten? Het contract sluit het verrekenen van prijsstijgingen uit. Is het daarmee gedaan met het verrekenen daarvan? In de huidige extreme omstandigheden kun je mogelijk toch aanspraak maken op een vergoeding. De uitsluiting beoogt namelijk veelal de mogelijkheid van verrekening van ‘normale’ prijsstijgingen uit te sluiten, niet de extreme verhogingen waarmee we nu te maken hebben.

Terug naar overzicht met fragmenten

5. Indexeren, kan dat altijd? (3:00 min)

Nee dat kan niet, indexeren moet je overeenkomen. Gebruik daarvoor een passende indexeringsregeling. Generieke indexeringsregelingen zijn toepasbaar voor projecten, die vergelijkbaar zijn met de voor die indexen gebruikte uitgangspunten (referentieobjecten). Wijkt het werk af van de uitgangspunten (referentie-objecten) voor de generieke indexeringsregelingen, gebruik dan een op maat toegesneden regeling.

Wat betekent dit als je werkt voor een particulier? Een consument heeft een speciale positie. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar binnen 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met een consument de prijs verhogen. Wil je dat toch doen, dan zul je die consument ook een mogelijkheid moeten hebben geboden de overeenkomst te ontbinden.

Terug naar overzicht met fragmenten

6. Betekent indexatie of het toepassen van een risico-regeling volledig compensatie? (09:13 min)

Nee, dat betekent het niet. Indexeren en het toepassen van een risico-regeling leidt niet altijd tot een volledige compensatie van prijsstijgingen. Los van de juridische grondslagen voor verrekening, vinden wij dat een redelijke opdrachtgever in deze extreme omstandigheden in overleg moet gaan met de bouwer om samen tot een passende (financiële) oplossing te komen. 


 
Een redelijk uitgangspunt als je je bedenkt dat aannemers een prijs moeten afgeven ver voordat de uitvoering plaatsvindt. Welk verwijt kan een aannemer dan gemaakt worden als er zich vervolgens onvoorziene, niet in de overeenkomst (aanneemsom) verdisconteerde omstandigheden voordoen die de kostprijs van het werk aanmerkelijk (extreem) verhogen? De oorlog in Oekraïne is zo'n situatie, waarin sprake is van onvoorziene omstandigheden die je de aannemer niet kunt aanrekenen.

Terug naar overzicht met fragmenten

7. Wat moet ik doen in nieuwe overeenkomsten? (02:33 min)

Je hebt niet alleen tijdens de uitvoering een waarschuwingsplicht, maar ook bij het aangaan van de overeenkomst zul je een opdrachtgever moeten informeren over zaken/ontwikkelingen die voor hem van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan de op dit moment beperkte beschikbaarheid van bouwmaterialen en grondstoffen, wat gevolgen kan hebben voor de bouwtijd. Of de sterk veranderende prijzen, waardoor de kostprijs van een werk sterk fluctueert met gevolgen voor de aanneemsom. Kort samengevat zul je een opdrachtgever alle bij het aangaan van een overeenkomst relevante en voor jou kenbare informatie ter beschikking moeten stellen.  

Bouwend Nederland stelde eerder al een conceptbrief op, die je kunt gebruiken om een opdrachtgever lopende een werk op de hoogte te stellen van problemen met levertijden en inkoopprijzen. Verder zijn er clausules beschikbaar die in nieuwe contracten kunnen worden opgenomen, maar die ook met wederzijds goedvinden aan bestaande contracten kunnen worden toegevoegd. 

Terug naar overzicht met fragmenten

8. Vraag om bouwtijdverlenging (01:52)

Levertijden van bepaalde materialen staan door de oorlog in Oekraïne verder onder druk. Dat is een risico voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het is over het algemeen mogelijk om bouwtijdverlenging aan te vragen als dat een gevolg is van omstandigheden, die je bij het aangaan van de overeenkomst niet kon weten. De gebruikelijke bouwvoorwaarden houden hiermee rekening. Voorbeelden daarvan zijn de regelingen in de UAV-GC (par. 44 lid 1 sub c), de UAV (par. 8 lid 5) en de AVA (art. 10 lid 13). Bekijk hier onze aanwijzing over het onderwerp bouwtijd en bouwtijdverlenging.

Terug naar overzicht met fragmenten

9. Veelgestelde vragen (08:38)

In dit fragment krijg je antwoord op vragen die tijdens het webinar via de chat binnenkwamen.

Terug naar overzicht met fragmenten of kijk hier voor de uitgeschreven vragen en antwoorden.

10. Prijsstijgingen: Bouwen voor particulieren (3:41 min)

Terug naar overzicht met fragmenten

11. Doorberekenen als waarborgpartij in beeld is (8:25 min)

Terug naar overzicht met fragmenten

12. Wat is als aannemer jouw financiële risico? (21:47 min)

Terug naar overzicht met fragmenten

13. Waar moet je als aannemer op letten? (5:31 min)

Terug naar overzicht met fragmenten

14. Wat vindt Bouwend Nederland? (3:07 min)

Terug naar overzicht met fragmenten

15. Doorberekenen als het een vrij bouwproject is (4:55 min)

Terug naar overzicht met fragmenten