Omgevingswet

Afbeelding Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Via deze themapagina vind je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. Daarnaast zijn er links naar verdiepende informatie en tools opgenomen.

Belangrijkste wijzigingen

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat heeft ook gevolgen voor (infra)bouwbedrijven. De belangrijkste wijzigingen lees je hieronder.

Vergunningen

 • De vergunningaanvraag wordt digitaal ingediend. Per bouwproject vraag je meestal nog maar één vergunning aan, waarin verschillende activiteiten/werkzaamheden tegelijk worden aangevraagd. Het systeem zorgt er automatisch voor dat de deelaanvragen bij de juiste instanties en overheden terecht komen;
 • Het blijft wel mogelijk om het aanvraagproces op te knippen en de vergunning voor bepaalde delen van het project later aan te vragen;
 • Vooroverleg met de gemeente blijft mogelijk, dit kan worden aangegeven in de digitale aanvraag;
 • Op de meeste aanvragen moet binnen 8 weken beslist worden. Die termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. De uitgebreidere procedure van 26 weken wordt toegepast als een aanvraag niet past binnen het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan, zie verderop).

Omgevingsplannen

 • Iedere gemeente heeft straks één omgevingsplan in plaats van tientallen, en soms honderden, bestemmingsplannen per gemeente;
 • Het omgevingsplan is globaler dan een bestemmingsplan, dat biedt meer ruimte aan eigen initiatieven van burgers en bedrijven;
 • Veel gemeentelijke regels 'verhuizen' naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan mag regels bevatten over:
  • Het gebruik van gronden en bouwwerken;
  • Het bouwen en in stand houden van bouwwerken.

Wat een omgevingsplan precies is en wat er in mag staan vind je hier. Meer informatie over het verschil tussen omgevingsplannen en bestemmingsplannen is hier te vinden.

Betrekken omgeving oftewel 'participatie'

In sommige gevallen is het nodig om de omgeving te betrekken voordat een aanvraag wordt ingediend. Voor initiatieven van burgers en marktpartijen gelden over het algemeen minder regels dan voor initiatieven van de overheid zelf. Alle ins- en outs over 'wat, wanneer, door wie en hoe?' is te lezen in onze 'Handreiking participatie bij bouw- en infrastructuurprojecten'.

Veiligheid op en rond de bouwplaats

In sommige gevallen moet een bouwveiligheidsplan worden gemaakt en een veiligheidscoördinator worden aangewezen. Om te kijken of dat verplicht is wordt door de opdrachtgever en/of aannemer een risicomatrix ingevuld. Eerst moeten de voorvragen worden ingevuld. Wordt één of meer voorvragen met 'ja' beantwoord dan moet de volledige risicomatrix worden ingevuld. Scoort het werk twaalf of meer punten in de matrix, dan zijn het opstellen van een bouwveiligheidsplan en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht;

Meer informatie over veiligheid bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is te vinden op deze website.

Dit vind je ook interessant