Buitenlandse arbeidskrachten

Praktijk examen voor stratenmakers voor het kantoor van Bouwend Nederland

Onze sector staat voor grote en belangrijke maatschappelijke (bouw)opgaven. Een aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen, de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, onderhoud aan en aanleg van nieuwe infrastructuur. Om nog maar te zwijgen van de enorme opgave die gepaard gaat met de energietransitie en de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Al die opgaven zullen, weliswaar niet allemaal binnen 1 jaar, uitgevoerd moeten worden. Daar zijn voor een belangrijk deel gekwalificeerde arbeidskrachten voor nodig. Arbeidskrachten die steeds schaarser aan het worden zijn.

Naast de instroom van onderaf zet Bouwend Nederland daarom de komende jaren ook blijvend in op voldoende zij-instroom om de behoefte aan goed geschoold personeel te kunnen voeden. Voor een deel zal daarbij ook de inzet worden gevraagd van buitenlandse arbeidskrachten. EIB onderzoek van begin 2019 toont aan dat vanaf 2020 één op de vier arbeidskrachten op de Nederlandse bouwplaats uit het buitenland komt. Deze mensen zijn voor het overgrote deel niet in dienst bij Nederlandse bouwondernemers maar worden ergens in de keten tussen opdrachtgever en sub-onderaannemer ingezet, hetzij als werknemer in loondienst van bijvoorbeeld een uitzendbureau, hetzij als buitenlandse zzp'er.

Bouwend Nederland wil de leden graag ondersteunen bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten. Dat doen we op een informatieve manier. Door helderheid te geven over de toepasselijke wet- en regelgeving, maar ook door risico’s inzichtelijk te maken.

Op dit moment wordt er daarom gewerkt aan een handig overzicht inclusief nuttige weblinks. In de loop van komende maanden zullen wij op de website hierover meer informatie geven.