Veiligheid

Veilig werken

Het Meerjarenprogramma Veiligheid wil de veiligheidsrisico's in de sector elimineren dan wel beheersbaar maken. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie rondom veiligheid in onze sector.

Veiligheid heeft onze topprioriteit. Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top drie van meest onveilige sectoren. Dat willen we veranderen. We doen dat, onder meer, door de veiligheidsrisico's in de bouw- en infrasector zichtbaar en beheersbaar te maken, onder meer door preventieve veiligheidsmaatregelen en monitoring. Verder werken we aan meer inzicht in de ongevallencijfers. Hiermee worden risico's beter inzichtelijk en kunnen we gericht maatregelen ontwikkelen. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor het verbeteren van het lerend vermogen van de sector.  

Samenwerking en onderzoek

Binnen Veiligheid werken we nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We monitoren specifieke risico's in de bouw, zoals bijvoorbeeld het vallen van hoogte, instortingsgevaar en aanrijdgevaar. Veiligheid in de sector pakken we breed op: van veiligheid op de bouwplaats, het bouwwerk, de omgeving, gevaarlijke stoffen tot aan gezond werken.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Het hoofddoel van Veiligheid is het verkleinen van de kans op een dodelijk ongeval of zwaar letsel (preventie) door het bevorderen van gedragsverandering en het ondersteunen van lidbedrijven bij hun inspanningen richting werknemers en ketenpartners op het gebied van veiligheid.

Subdoel 1: stimuleren van gedragsverandering bij lidbedrijven

Door het verhogen van de algemene bewustwording omtrent veiligheid en het verhogen van het lerend vermogen willen we gedragsverandering binnen onze lidbedrijven stimuleren.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 2: ondersteunen van lidbedrijven in relatie met medewerkers

We ondersteunen onze leden in hun rol van werkgever bij het bevorderen van veilig en gezond werken van hun (toekomstige) werknemers en het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 3: ondersteuning in samenwerking met ketenpartners

We ondersteunen onze leden in de samenwerking met ketenpartners (opdrachtgevers, adviseurs en onderaannemers) op het gebied van veiligheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan veiligheid aan de voorkant van het bouwproces, is er sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en integraal verantwoordelijkheidsbesef en wordt veiligheid uit de concurrentiesfeer gehaald.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Resultaten Veiligheid in eerste helft 2021

Hein en guus
Helaas was het in de eerste helft van 2021 nog niet mogelijk om Ontmoet hein-bijeenkomsten te organiseren. Er is wel op andere manieren regelmatig aandacht besteed aan het hein-traject, bijvoorbeeld door middel van posters op de Bewust Veilig-dag en de zonnebrand-dispenser. Op deze manier hebben veel leden inmiddels van Hein en Guus gehoord.

Bewust Veilig Dag 2021
Op 24 maart 2021 is de Bewust Veilig-dag 2021 gehouden, in samenwerking met Techniek Nederland, Onderhoud NL en AFNL. Vanwege corona is er een online programma aangeboden. Ruim 800 deelnemers hebben deelgenomen aan de online escaperoom. Daarnaast is er een digitale Bewust Veilig-krant in 5 talen verschenen, deze is ruim 1100 keer gedownload.

Veiligheid aan de voorkant
Het voucherproject 'Veiligheid aan de voorkant' is afgerond. Hierbij is een adviseur van Aboma ingezet om advies aan een bouwteam te geven op het voorlopig ontwerp, zodat uiteindelijk de uitvoering veiliger verloopt. Er zijn in totaal 52 vouchers uitgereikt, er zijn 33 adviezen gegeven.

Lancering website De bouw maakt het VEILIG
In maart 2021 is de website 'De bouw maakt het VEILIG' gelanceerd. Deze website is de startpagina voor allerlei informatie op het gebied van veiligheid in de bouw, zoals wet- en regelgeving, diverse hulpmiddelen en bijeenkomsten. Per 14 juni 2021 ligt het aantal unieke bezoekers op 1288, waarbij 2274 pagina's zijn weergegeven. Bij de introductie op 1 maart is er ook een tweet over de website uitgebracht: deze is 2951 keer bekeken en er zijn 37 interacties op gekomen.

Ontwikkeling VR-modules
Het project Virtual Reality is van start gegaan. Hierbij worden enkele VR-modules rondom werken op hoogte ontwikkeld. Oplevering wordt verwacht in het najaar 2021.

Nieuwe Ontmoet hein-bijeenkomsten
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een serie Ontmoet hein-bijeenkomsten in het najaar van 2021. Ook is er een zonnebranddispenser met een cartoon en poster van hein en guus gratis verstrekt aan de leden. Bij het hein-programma zijn inmiddels ook Bewuste Bouwers en de Governancecode Warmte betrokken. Diverse warmtebedrijven gaan aan de slag met het hein-programma.

Workshop Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend of onderschreven, de Safety Culture Ladder (SCL), ook wel Veiligheidsladder genoemd. Speciaal voor het MKB is een webtool ontwikkeld waarmee je trede 2 of 3 kunt bereiken door middel van self-assessment. Maar hoe doe je die self-assessment? Hiervoor is een Academy-training ontwikkeld, die in juni 2021 voor het eerst is gehouden.

Ontdek het trainingsaanbod over veiligheid van de Bouwend Nederland Academy

Lees meer