Het Meerjarenprogramma Veiligheid wil de veiligheidsrisico's in de sector elimineren dan wel beheersbaar maken. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom veiligheid in onze sector.

Veiligheid heeft onze topprioriteit. Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top drie van meest onveilige sectoren. Dat willen we veranderen. We doen dat, onder meer, door de veiligheidsrisico's in de bouw- en infrasector zichtbaar en beheersbaar te maken, onder meer door preventieve veiligheidsmaatregelen en monitoring. Verder werken we aan meer inzicht in de ongevallencijfers. Hiermee worden risico's beter inzichtelijk en kunnen we gericht maatregelen ontwikkelen. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor het verbeteren van het lerend vermogen van de sector.  

Samenwerking en onderzoek

Binnen Veiligheid werken we nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We monitoren specifieke risico's in de bouw, zoals bijvoorbeeld het vallen van hoogte, instortingsgevaar en aanrijdgevaar. Veiligheid in de sector pakken we breed op: van veiligheid op de bouwplaats, het bouwwerk, de omgeving, gevaarlijke stoffen tot aan gezond werken.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Het hoofddoel van Veiligheid is het verkleinen van de kans op een dodelijk ongeval of zwaar letsel (preventie) door het bevorderen van gedragsverandering en het ondersteunen van lidbedrijven bij hun inspanningen richting werknemers en ketenpartners op het gebied van veiligheid.

Subdoel 1: stimuleren van gedragsverandering bij lidbedrijven

Door het verhogen van de algemene bewustwording omtrent veiligheid en het verhogen van het lerend vermogen willen we gedragsverandering binnen onze lidbedrijven stimuleren.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 2: ondersteunen van lidbedrijven

We ondersteunen onze leden in hun rol van werkgever bij het bevorderen van veilig en gezond werken van hun (toekomstige) werknemers en het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 3: ondersteuning in samenwerking met ketenpartners

We ondersteunen onze leden in de samenwerking met ketenpartners (opdrachtgevers, adviseurs en onderaannemers) op het gebied van veiligheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan veiligheid aan de voorkant van het bouwproces, is er sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en integraal verantwoordelijkheidsbesef en wordt veiligheid uit de concurrentiesfeer gehaald.

Project(en) die we in dit kader (gaan) doen:

Taskforce Veiligheid

De Taskforce Veiligheid is een adviesorgaan en klankbord van leden met een diversiteit aan achtergronden (groot/klein, bouw/infra, regionale spreiding). De leden van deze Taskforce adviseren en dragen bij in de ontwikkeling van activiteiten ontplooid door het meerjarenprogramma Veiligheid.

 • Ad van Gameren (Van Gameren jr)
 • André de Gelder (Rots Bouw)
 • Carel den Hartog (Van Gelder)
 • Elwin Roelfsema (TBI Infra)
 • Gert Griffioen (Mourik Groot Ammers)
 • Hans Wentink (BAM)
 • Henri van der Kamp (Van Gelder, voorzitter)
 • Jeroen Seldenrijk (HBB Groep)
 • John Luttikhuizen (Max Bögl)
 • Jos Bonnyai (UBA)
 • Jurgen van de Ven (Huybregts Relou)
 • Werner van Eck (Heijmans)
 • Wibo Feenstra (Van Wijnen)

  

Ontdek het trainingsaanbod over veiligheid van de Bouwend Nederland Academy

Lees meer