Activiteiten Veiligheid

Afbeelding Activiteiten Veiligheid

Campagne Bewust Veilig Dag, Iedere Dag 

Vanuit dit meerjarenprogramma is de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag gestart. Met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag helpen we veiligheid beter op de kaart te zetten. En een open cultuur te creëren. Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. De ambitie van de campagne is eenvoudig: een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. Lees meer op: bewustveiligiederedag.nl

Vanuit de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag worden werkgevers gefaciliteerd om veiligheid dagelijks een plek te geven in de bedrijfsvoering. Een verscheidenheid aan middelen is ontwikkeld om de bewustwording onder de werknemers te verhogen. Bestel ze hier

Verschillende organisaties hebben bovendien tools ontwikkeld die kunnen helpen een veiligere werkplek aan te bieden. De website bewustveiligiederedag.nl biedt een mooi overzicht. Bekijk hier welke beschikbaar zijn en je kunnen helpen in de eigen organisatie.  

Voucheractie

Vijftig lidbedrijven krijgen de mogelijkheid tot veiligheidsadvies in bouwteamsituatie met de Voucheractie Veiligheid aan de voorkant; deelnemende partijen doen verslag van hun ervaringen en laten zien wat met de aanbevelingen van de veiligheidsexpert is gedaan. Vouchers zijn beschikbaar gesteld tijdens de Bewust Veilig Dag (10 per regio). 

Toolbox veiligheid MKB

In samenwerking met gedragsdeskundigen van Vlink is een Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag ontwikkeld met als doel het veiligheidsbewustzijn en het aangaan van de dialoog omtrent veiligheid binnen het klein MKB te stimuleren. Tools hebben een duidelijke link met onderdelen van het programma (bijvoorbeeld leren van incidenten). De eerste serie toolbox werd uitgereikt tijdens de Bewust Veilig Dag. Een vervolgserie staat gepland voor het najaar 2019.

Bewust Veilig-dag 2019 

Tijdens de Bewust Veilig-dag 2019 lag de focus op integrale ketenverantwoordelijkheid. Ook is er veel aandacht voor risico's omtrent vallen. In totaal hebben meer dan 400 bedrijven deelgenomen met in totaal meer dan 8000 werklocaties. 

Werkbijeenkomst Constructieve Veiligheid

Tijdens de werkconferentie met bijna 100 afgevaardigden werd in drie groepen gesproken over knelpunten en oplossingsrichtingen. De belangrijkste uitkomsten van deze discussies zijn vertaald in een actieagenda met verbeterpunten. Daarmee willen de drie brancheverenigingen een concreet vervolg geven aan de bijeenkomst. Naar de site van deze bijeenkomst.

Bouwspraak

Met Bouwspraak maakt de sector een stap om de veiligheid in de Bouw & Infra te vergroten. Veiligheid begint met heldere, universele communicatie voor en door iedereen. Het gaat om een aantal veelal signalerende gebaren, bedoeld om elkaar snel en eenvoudig te attenderen op onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan gebaren voor: Help, Stop, Naar beneden en Naar voren. Meer weten over Bouwspraak? Kijk op de website.

MBO-module

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de module Veiligheid in de bouw en infra beschikbaar voor het beroepsonderwijs. De verwachting is dat er komend studiejaar 2.000 studenten met deze module zullen gaan werken. Daarnaast zullen ook de leermeesters van de leerbedrijven de nieuwe lesstof gaan gebruiken. De module is geheel digitaal en heeft naast de gebruikelijke aandacht voor praktische vaardigheden een sterke focus op gedrag en cultuur rondom veiligheid.

Voorbeeldvragen over veiligheid

De vragen zijn bedoeld om het veiligheidsbewustzijn bij beide partijen te vergroten.

Bekijk de voorbeeldvragen

Ontdek het trainingsaanbod over veiligheid van de Bouwend Nederland Academy

Lees meer