Nuttige links

Veilig werken

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Binnen Bouwend Nederland heeft veiligheid topprioriteit. Onderstaand een aantal nuttige links.

Leidraad V&G

De leidraad V&G is ontwikkeld om de arbeidsomstandigheden in de bouw te verbeteren. Met de leidraad kunnen werkgevers mogelijke arborisico's , zoals valgevaar, stof en fysieke belasting, voorkomen. Het Arbobesluit Bouwproces kent verplichtingen voor zowel de opdrachtgever en de ontwerper, als voor de (hoofd)aannemer. Ga naar Leidraad V&G.

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Het is een (uitgebreide) vragenlijst die bedoeld is als hulpmiddel bij het doorlichten van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers (oorspronkelijk in de chemische industrie) werkzaamheden verrichten. Ga naar VCA.

Volandis

Volandis is een kennis- en adviescentrum. Zij bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. Ga naar Volandis

Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Naar aanleiding van een aantal ongevallen, het omvallen van een kraan in Alphen aan de Rijn wel het meest bekend, heeft de vereniging BWT Nederland een landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid opgesteld (www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid). De richtlijn is een goed hulpmiddel om op basis van de kakteristieken van de bouw- en sloopplannen de risico’s de noodzakelijke maatregelen in beeld te brengen. Ga naar Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid.

Bouwend Nederland Verzekeringen

We bieden niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt.

Lees meer