Wat zijn de gevolgen voor bouwbedrijven

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging heeft grote gevolgen voor bedrijven in onze sector.

Stadskantoor Hengelo

Veranderingen

Wat blijft?

 • Aanvraag omgevingsvergunning (welstand en bestemmingsplan)
 • (Ontwerpen en) Bouwen conform Bouwbesluit en private eisen

Wat vervalt?

 • Indienen vergunningsgereed ontwerp bij gemeente
 • Toetsing en toezicht door gemeente

Wat komt erbij?

 • Toetsing en inspectie door kwaliteitsborger
 • Informatie aanleveren aan kwaliteitsborger
 • Informatievoorziening opdrachtgever

Gevolgen

Burgerlijk Wetboek
Aanscherping aansprakelijkheid met 'omgekeerde bewijslast' leidt mogelijk tot meer conflicten, arbitrages en dergelijk. De administratieve consequenties van de 'bewijslast' zijn nog moeilijk te overzien. Dit geldt ook voor het opleverdossier.

Introductie nieuw stelsel
Er komt een andere toetser/toezichthouder op de bouw; De uitspraak over kwaliteit verschuift van ontwerp naar gereed product; Opleveringsverklaringen van de kwaliteitsborger is nodig voor gereedmelding van de gemeente en in gebruikname pand (via de vergunninghouder).

Voordelen en nadelen

Voordelen

 • Vroegtijdige aanlevering van gegevens ontwerp bij gemeente is niet meer nodig. Mogelijk doorlooptijdverkorting vergunningsproces em Toetsen kwaliteitsborger afgestemd op bouwproces (efficiencyvoordeel).
 • Extra set ogen werkt ‘disciplinerend’.
 • Lagere faalkosten door eerder ontdekken van non-conformiteit.
 • Kennis inbreng kwaliteitsborger werkt kwaliteitsverhogend.
 • Rapportage kwaliteitsborger ook bewijsvoering m.b.t. aansprakelijkheid.

Nadelen

 • Kwaliteitsborger toetst intensiever dan gemeente
 • Omgekeerde bewijslast aansprakelijkheid: meer conflicten? Geen balans in relatie tot ontwerpend OG.
 • Toename kosten kwaliteitsborging versus afname leges (?)
 • Toename eigen interne kwaliteitsborging: aantonen dat iets voldoet vs afwijkingen registreren