Afdelingen

Op lokaal niveau zijn er een kleine zestig afdelingen actief. De afdelingen treden op lokaal niveau op als gesprekspartner naar gemeentelijke instanties en behartigen op lokaal niveau de belangen. De afdelingen onderhouden daarnaast ook de contacten met de samenwerkingsverbanden en andere opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een regionale afdeling. Leden staat het vrij om te kiezen bij welke afdeling zij zich willen aansluiten, mits deze zich binnen uw eigen regio bevindt.

Regio Noord

Bouwend Nederland Regio Noord behartigt uw belangen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Regio Zuid

Bouwend Nederland Regio Zuid behartigt uw belangen in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.