Afdeling Brabant Mid-West

Groot denken - klein acteren

De belangrijkste thema's voor de komende periode waar het bestuur zich op zal richten:

  1. Bedrijfsvoering

  2. Samenwerking en netwerken

  3. Instroom en opleiding 

  4. Communicatie en strategische ontwikkelingen