Afdeling Amersfoort e.o.

De afdeling Amersfoort e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Bekkum , De heer R.A. (Rob) van

Bouwbedrijf Hertzinger B.V.

bestuurslid

Swaab , De heer R.A.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V.

penningmeester

Bagijn , De heer ing. J. (Jogchem)

Boswijk-Bouw B.V.

Lid

Heezen , De heer R. (Ruben)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

secretaris X

Broekhuizen , De heer ing. H.W. (Herman)

Heilijgers Bouw bv