Afdeling Amersfoort e.o.

De afdeling Amersfoort e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

In de regio Amersfoort behartigt de afdeling de belangen van zo'n 40 lidbedrijven.

De aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U-sector) zijn actief op de woningmarkt, maar bouwen ook bedrijfspanden, winkels, scholen, kantoren, ziekenhuizen, sporthallen, theaters, enz. Sommige bedrijven richten zich met name op onderhoud, verbouwingen of zijn gespecialiseerd in restauratie van monumentale panden. De aannemers in de grond- weg- en waterbouw (GWW-sector) leveren wegen en waterbouwkundige werken, maar ook bestratingen, funderingen en rioleringen.

De bedrijfsgrootte varieert van bedrijven met minder dan 5 werknemers tot bedrijven met meer dan 100 medewerkers.