Afdeling Amsterdam

De afdeling Amsterdam is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter afdeling

Eman , De heer M. (Martin)

IJbouw B.V.

vice-voorzitter

Haagedoorn , De heer S. (Sander)

Dura Vermeer Infrastructuur BV Noord West

bestuurslid

Nelis , De heer C.M. (Cock)

Aannemingsmaatschappij Markus bv

bestuurslid

Severin , Mevrouw mr. K. (Katja)

Koninklijke BAM Groep nv

bestuurslid

Witte , De heer E. (Eric)

Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V.

Lid

Overtoom , De heer mr. J.W.J. (Jan)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

ambtelijk secretaris

Swaan , De heer J. (Joost)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord