Afdeling Drechtwaard

De afdeling Drechtwaard is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Doel

Bouwend Nederland afdeling Drechtwaard heeft als doelstelling:

  • om, met inachtneming van de statuten en binnen de beleidskaders van Bouwend Nederland, binnen haar werkgebied de lokale en/of streekgebonden belangen te behartigen van de onder de afdeling ressorterende leden van Bouwend Nederland;
  • bij te dragen aan het tot stand komen en het vertolken van het beleid van het bestuur en van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland (verenigingsbeleid).


Zij rekent tot haar taken en verantwoordelijkheden:

  1. Lokale belangenbehartiging markt en onderwijs;
  2. Brancheontwikkeling plus;
  3. Ledencontacten en activiteiten.