Afdeling Drenthe e.o.

De afdeling Drenthe e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Het bestuur bestaat uit de heren:

 Erik Buursema, voorzitter

 Roel Timmerman, penningmeester

 Erik Wolbers, secretaris

                                Klaas Graveland