Afdeling Drenthe e.o.

De afdeling Drenthe e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Het bestuur bestaat uit de heren:

 

Erik Buursema/Bouwbedrijf Buursema Erm, voorzitter

 

 

Erik Wolbers/De Roo Wegenbouw Emmen, secretaris

Johannes Noord/Bouwmensen Drenthe NW Overijssel Ruinen, penningmeester

Henk de Boer/E. de Boer en Zn, Steenwijk, bestuurslid

Klaas Graveland/HuneBouw Hoogeveen, bestuurslid