Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

151 bedrijven gevonden


Postadres

It Spul 2
8748 GL
WITMARSUM

Bezoekadres

It Spul 2
8748 GL
WITMARSUM

Telefoon/fax

-0615061123


Postadres

Vosseleane 18
8551 RA
WOUDSEND

Bezoekadres

Vosseleane 18
8551 RA
WOUDSEND

Telefoon/fax

0514-591318
0514-592049


Postadres

Scharren 2
8517 HN
SCHARSTERBRUG

Bezoekadres

Scharren 2
8517 HN
SCHARSTERBRUG

Telefoon/fax

0513-414815
0513-413831


Postadres

Businesspark Friesland-West 19 A
8447 SL
HEERENVEEN

Bezoekadres

Businesspark Friesland-West 19 a
8447 SL
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-689186
0513-688875


Postadres

Noorderdwarsvaart 109
9201 KH
DRACHTEN

Bezoekadres

Noorderdwarsvaart 109
9201 KH
DRACHTEN

Telefoon/fax

0512-513944
0512-540660


Postadres

Molenhoek 4
8421 PH
OLDEBERKOOP

Bezoekadres

Molenhoek 4
8421 PH
OLDEBERKOOP

Telefoon/fax

0516-451419
0516-451160


Postadres

Einsteinweg 3
8912 AP
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Einsteinweg 3
8912 AP
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2123343
058-2126935


Postadres

Achterdijken 74
9163 JV
NES AMELAND

Bezoekadres

Achterdijken 74
9163 JV
NES AMELAND

Telefoon/fax

0519-543434
0519-542465


Postadres

Van Panhuijsweg 1 a
8765 LH
TJERKWERD

Bezoekadres

Van Panhuijsweg 1 a
8765 LH
TJERKWERD

Telefoon/fax

0515-573716
0515-574646


Postadres

Mardyk 18
8581 KG
ELAHUIZEN

Bezoekadres

Mardyk 18
8581 KG
ELAHUIZEN

Telefoon/fax

0514-603187
0514-604458


Postadres

Waltaweg 35
8765 LN
TJERKWERD

Bezoekadres

Waltaweg 35
8765 LN
TJERKWERD

Telefoon/fax

0515-579224
0515-579740


Postadres

Postbus 11
9230 AA
SURHUISTERVEEN

Bezoekadres

Lauwersweg 3
9231 GR
SURHUISTERVEEN

Telefoon/fax

0512-361487
0512-364842


Postadres

Postbus 49
8600 AA
SNEEK

Bezoekadres

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG
SNEEK

Telefoon/fax

0515-429999
0515-429990


Postadres

Hogedijken 21
9101 WV
DOKKUM

Bezoekadres

Hogedijken 21
9101 WV
DOKKUM

Telefoon/fax

0519-235015
0519-297311


Postadres

De Swan 12
8502 DK
JOURE

Bezoekadres

De Swan 12
8502 DK
JOURE

Telefoon/fax

0514-854467


Postadres

Tweede Sluisweg 33
8413 NN
OUDEHORNE

Bezoekadres

Tweede Sluisweg 33
8413 NN
OUDEHORNE

Telefoon/fax

0513-541467
0513-541063


Postadres

Op`e Wal 8
8721 GJ
WARNS

Bezoekadres

Op`e Wal 8
8721 GJ
WARNS

Telefoon/fax

0514-681413


Postadres

Marktweg 75
8444 AC
HEERENVEEN

Bezoekadres

Marktweg 75
8444 AC
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-714420


Postadres

De Fok 14
9206 BD
DRACHTEN

Bezoekadres

De Fok 14
9206 BD
DRACHTEN

Telefoon/fax

0512-544000
0512-540308


Postadres

Joost Wiersmaweg 5
9258 CC
JISTRUM

Bezoekadres

Joost Wiersmaweg 5
9258 CC
JISTRUM

Telefoon/fax

0512-471225
0512-471500


Postadres

Truerderdyk 7 c
9051 JB
STIENS

Bezoekadres

Truerderdyk 7 c
9051 JB
STIENS

Telefoon/fax

058-2571608
058-2575266


Postadres

Doarpsstrjitte 8
9021 CL
EASTERWIERRUM

Bezoekadres

Doarpsstrjitte 8
9021 CL
EASTERWIERRUM

Telefoon/fax

058-2501325
058-2501415


Postadres

It bûtlân 15
8621 DV
HEEG

Bezoekadres

It bûtlân 15
8621 DV
HEEG

Telefoon/fax

0515-444008
0515-444205


Postadres

Greate Buorren 13
8732 EE
KUBAARD

Bezoekadres

Greate Buorren 13
8732 EE
KUBAARD

Telefoon/fax

0515-331330
0515-331912


Postadres

Jachthaven 14
8556 AM
SLOTEN FR

Bezoekadres

Jachthaven 14
8556 AM
SLOTEN FR

Telefoon/fax

0514-531230
0514-531576


Postadres

Burgemeester Drijberweg 36
9254 BJ
HURDEGARYP

Bezoekadres

Burgemeester Drijberweg 36
9254 BJ
HURDEGARYP

Telefoon/fax

0511-475473


Postadres

Hoeksterpaed 13
9254 EH
HURDEGARYP

Bezoekadres

Hoeksterpaed 13
9254 EH
HURDEGARYP

Telefoon/fax

0511-475538


Postadres

Jacob van Wieringenstr 4
8927 AC
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Jacob van Wieringenstr 4
8927 AC
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2133665
058-2133294


Postadres

Postbus 3
9263 ZM
GARYP

Bezoekadres

Greate Buorren 31 a
9263 PL
GARYP

Telefoon/fax

0511-521287
0511-521630


Postadres

Postbus 293
8470 AG
WOLVEGA

Bezoekadres

Oppers 3 a
8471 ZK
WOLVEGA

Telefoon/fax

0561-613080
0561-613822


Postadres

Straatweg 22
8531 HE
LEMMER

Bezoekadres

Straatweg 22
8531 HE
LEMMER

Telefoon/fax

0514-561464
0514-563515


Postadres

Heerenveenseweg 99
8471 ZA
WOLVEGA

Bezoekadres

Heerenveenseweg 99
8471 ZA
WOLVEGA

Telefoon/fax

0561-499253
0561-499400


Postadres

Jetskereed 1 e
9041 VJ
BERLIKUM FR

Bezoekadres

Jetskereed 1 e
9041 VJ
BERLIKUM FR

Telefoon/fax

0518-461331
0518-462215


Postadres

Postbus 16
9074 ZL
HALLUM

Bezoekadres

Doniaweg 30 H
9074 TK
HALLUM

Telefoon/fax

0518-431335
0518-432286


Postadres

De Draai 9
9076 PD
ST.-ANNAPAROCHIE

Bezoekadres

De Draai 9
9076 PD
ST.-ANNAPAROCHIE

Telefoon/fax

0517-231843
0517-232631


Postadres

Terpstrjitte 5
8632 WJ
TIRNS

Bezoekadres

Terpstrjitte 5
8632 WJ
TIRNS

Telefoon/fax

0515-569394
0515-569700


Postadres

Leeuwarderstraatweg 83 -85
8441 PH
HEERENVEEN

Bezoekadres

Leeuwarderstraatweg 83 -85
8441 PH
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-633467
0513-682282


Postadres

Aengwirderweg 129 A
8459 BK
LUINJEBERD

Bezoekadres

Aengwirderweg 129 A
8459 BK
LUINJEBERD

Telefoon/fax

0513-529444


Postadres

Produksjewei 8
8501 XD
JOURE

Bezoekadres

Produksjewei 8
8501 XD
JOURE

Telefoon/fax

0513-415800
0513-416262


Postadres

Eelke Meinertswei 12
9295 KB
WESTERGEEST

Bezoekadres

Eelke Meinertswei 12
9295 KB
WESTERGEEST

Telefoon/fax

0511-442187
0511-449629


Postadres

Beuckenswijkstraat 16
8565 GN
SONDEL

Bezoekadres

Beuckenswijkstraat 16
8565 GN
SONDEL

Telefoon/fax

0514-602198
0514-604798


Postadres

Steenwijkerweg 50
8397 LE
DE BLESSE

Bezoekadres

Steenwijkerweg 50
8397 LE
DE BLESSE

Telefoon/fax

0561-441262
0561-441022


Postadres

Postbus 2573
8901 AB
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Spanjaardslaan 12 a
8917 AT
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2129174
058-2127174


Postadres

Postbus 40
9166 ZP
SCHIERMONNIKOOG

Bezoekadres

Melle Grietjespad 7
9166 LT
SCHIERMONNIKOOG

Telefoon/fax

0519-531762
0519-531015


Postadres

Tj. van der Walstraat 38
8723 CA
KOUDUM

Bezoekadres

Tj. van der Walstraat 38
8723 CA
KOUDUM

Telefoon/fax

0514-681504
0514-682661


Postadres

Schuringaweg 60
9076 GV
SINT ANNAPAROCHIE

Bezoekadres

Schuringaweg 60
9076 GV
SINT ANNAPAROCHIE

Telefoon/fax

0518-401438
0518-402657


Postadres

Hasker Utgongen 2
8465 SJ
OUDEHASKE

Bezoekadres

Hasker Utgongen 2
8465 SJ
OUDEHASKE

Telefoon/fax

0513-677465
0513-677064


Postadres

Postbus 247
9200 AE
DRACHTEN

Bezoekadres

Tussendiepen 45
9206 AB
DRACHTEN

Telefoon/fax

0512-512728
0512-521656


Postadres

Oostelijke Industrieweg 25 a
8801 JW
FRANEKER

Bezoekadres

Oostelijke Industrieweg 25 a
8801 JW
FRANEKER

Telefoon/fax

0517-398107
0517-391209


Postadres

Inialoane 76
9263 RE
GARYP

Bezoekadres

Inialoane 76
9263 RE
GARYP

Telefoon/fax

0511-521191
0511-522042


Postadres

Swaerderwei 31 a
8851 EG
TZUMMARUM

Bezoekadres

Swaerderwei 31 a
8851 EG
TZUMMARUM

Telefoon/fax

0518-481578
0518-481135


Postadres

't Oogh 6
9137 SL
OOSTERNIJKERK

Bezoekadres

't Oogh 6
9137 SL
OOSTERNIJKERK

Telefoon/fax

0519-241316
0519-241520


Postadres

Hichtumerweg 2
8701 PG
BOLSWARD

Bezoekadres

Hichtumerweg 2
8701 PG
BOLSWARD

Telefoon/fax

0515-572516
0515-573533


Postadres

Turfsteker 43
8433 HT
HAULERWIJK

Bezoekadres

Turfsteker 43
8433 HT
HAULERWIJK

Telefoon/fax

0516-422096
0516-421355


Postadres

Postbus 19
8748 ZL
WITMARSUM

Bezoekadres

De Tunen 17
8748 EG
WITMARSUM

Telefoon/fax

0517-533080
0517-533090


Postadres

De Fintsjes 14
9105 KK
RINSUMAGEEST

Bezoekadres

De Fintsjes 14
9105 KK
RINSUMAGEEST

Telefoon/fax

0511-421173
0511-424943


Postadres

Grindweg 149
8483 JM
SCHERPENZEEL FR

Bezoekadres

Grindweg 149
8483 JM
SCHERPENZEEL FR

Telefoon/fax

0561-481216
0561-481218


Postadres

Nieuweweg 15
9164 KC
BUREN FR

Bezoekadres

Nieuweweg 15
9164 KC
BUREN FR

Telefoon/fax

0519-542242
0519-542615


Postadres

Hollumerweg 9
9162 EJ
BALLUM

Bezoekadres

Hollumerweg 9
9162 EJ
BALLUM

Telefoon/fax

0519-554772
0519-554234


Postadres

Verlengde Schrans 7
8932 NJ
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Verlengde Schrans 7
8932 NJ
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2890490


Postadres

Haven 6
9034 HK
MARSUM

Bezoekadres

Haven 6
9034 HK
MARSUM

Telefoon/fax

058-2541252
058-2541322


Postadres

Hamersweg 4
8474 CN
OLDEHOLTPADE

Bezoekadres

Hamersweg 4
8474 CN
OLDEHOLTPADE

Telefoon/fax

0561-688374
0561-688823


Postadres

Strandweg 2
9163 GM
NES AMELAND

Bezoekadres

Strandweg 2
9163 GM
NES AMELAND

Telefoon/fax

0519-542071
0519-543556


Postadres

Rhaladijk 6
9064 DD
ALDTSJERK

Bezoekadres

Rhaladijk 6
9064 DD
ALDTSJERK

Telefoon/fax

058-2561465
058-2561914


Postadres

It Achterbosk 1 c
9051 CS
STIENS

Bezoekadres

It Achterbosk 1 c
9051 CS
STIENS

Telefoon/fax

058-2571771
058-2571075


Postadres

Chroomweg 43
8471 XL
WOLVEGA

Bezoekadres

Chroomweg 43
8471 XL
WOLVEGA

Telefoon/fax

0561-612423
0561-617633


Postadres

Edisonstraat 18
8606 JJ
SNEEK

Bezoekadres

Edisonstraat 18
8606 JJ
SNEEK

Telefoon/fax

0515-411822
0515-438883


Postadres

Kaepwei 11
8611 JL
GAASTMEER

Bezoekadres

Kaepwei 11
8611 JL
GAASTMEER

Telefoon/fax

0515-469891


Postadres

De Wissel 19
9076 PT
SINT ANNAPAROCHIE

Bezoekadres

De Wissel 19
9076 ZN
SINT ANNAPAROCHIE

Telefoon/fax

0518-409393
0518-409399


Postadres

Schoterlandseweg 86
8411 ZH
JUBBEGA

Bezoekadres

Schoterlandseweg 86
8411 ZH
JUBBEGA

Telefoon/fax

0516-461676
0516-463002


Postadres

Swynswei 2 e
9245 HE
NIJ BEETS

Bezoekadres

Swynswei 2 e
9245 HE
NIJ BEETS

Telefoon/fax

0512-461363
0512-461409


Postadres

Wikelerdijk 15
8561 BD
BALK

Bezoekadres

Wikelerdijk 15
8561 BD
BALK

Telefoon/fax

0514-604037
0514-605559


Postadres

Mulierlaan 2 a
8749 TA
PINGJUM

Bezoekadres

Mulierlaan 2 a
8749 TA
PINGJUM

Telefoon/fax

0517-579330
0517-579677


Postadres

Schoterlandseweg 123
8412 SP
HOORNSTERZWAAG

Bezoekadres

Schoterlandseweg 123
8412 SP
HOORNSTERZWAAG

Telefoon/fax

0516-463516
0516-461683


Postadres

Molenwal 41
8401 CE
GORREDIJK

Bezoekadres

Molenwal 41
8401 CE
GORREDIJK

Telefoon/fax

0513-464646
0513-465556


Postadres

Smidstraat 6
9147 BK
HANTUM

Bezoekadres

Smidstraat 6
9147 BK
HANTUM

Telefoon/fax

0519-571213
0519-571444


Postadres

De Feart 119
9247 CM
URETERP

Bezoekadres

De Feart 119
9247 CM
URETERP

Telefoon/fax

0512-302568
0512-302585


Postadres

Wattstraat 8
9285 WR
BUITENPOST

Bezoekadres

Wattstraat 8
9285 WR
BUITENPOST

Telefoon/fax

0511-543364
0511-543786


Postadres

Bredijk 40
9089 BV
WYTGAARD

Bezoekadres

Bredijk 40
9089 BV
WYTGAARD

Telefoon/fax

058-2552070
058-2551087


Postadres

Voorstraat 9
9151 HD
HOLWERD

Bezoekadres

Voorstraat 9
9151 HD
HOLWERD

Telefoon/fax

0519-561357
0519-561474


Postadres

Idzardaweg 15
8476 EL
TER IDZARD

Bezoekadres

Idzardaweg 15
8476 EL
TER IDZARD

Telefoon/fax

0561-612266
0561-611281


Postadres

Molenhoek 6 a
8421 PH
OLDEBERKOOP

Bezoekadres

Molenhoek 6 a
8421 PH
OLDEBERKOOP

Telefoon/fax

0516-451295
0516-451295


Postadres

Meander 21
9231 DB
SURHUISTERVEEN

Bezoekadres

Meander 21
9231 DB
SURHUISTERVEEN

Telefoon/fax

0512-363155
0512-364923


Postadres

Pepergaweg 20 -22
8396 GX
PEPERGA

Bezoekadres

Pepergaweg 20 -22
8396 GX
PEPERGA

Telefoon/fax

0561-441383
0561-441940


Postadres

Grote Hornstweg 19 D
9261 VW
EASTERMAR

Bezoekadres

Grote Hornstweg 19 D
9261 VW
EASTERMAR

Telefoon/fax

0512-471300
0512-471485


Postadres

Hegedyk 3 a
9024 EB
WEIDUM

Bezoekadres

Hegedyk 3 a
9024 EB
WEIDUM

Telefoon/fax

058-2519247
058-2519860


Postadres

Postbus 47
8390 AA
NOORDWOLDE FR

Bezoekadres

Nijverheidsstraat 14 -16
8391 AH
NOORDWOLDE FR

Telefoon/fax

-0655753847


Postadres

Postbus 25
8899 ZN
VLIELAND

Bezoekadres

Dorpsstraat 131
8899 AE
VLIELAND

Telefoon/fax

0562-451765
0562-451156


Postadres

Voltastraat 6
8801 PL
FRANEKER

Bezoekadres

Voltastraat 6
8801 PL
FRANEKER

Telefoon/fax

0517-393836
0517-393232


Postadres

Nieuwburen 54
8442 CV
HEERENVEEN

Bezoekadres

Nieuwburen 54
8442 CV
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-657979
0513-657978


Postadres

Einsteinstraat 10
8606 JR
SNEEK

Bezoekadres

Einsteinstraat 10
8606 JR
SNEEK

Telefoon/fax

0515-415517
0515-414990


Postadres

Duistereweg 8
8431 VT
OOSTERWOLDE FR

Bezoekadres

Duistereweg 8
8431 VT
OOSTERWOLDE FR

Telefoon/fax

0516-512359
0516-512824


Postadres

Kleasterdyk 24
8831 XC
WINSUM FR

Bezoekadres

Kleasterdyk 24
8831 XC
WINSUM FR

Telefoon/fax

0517-341630
0517-342318


Postadres

Mientwei 6
8572 WB
RIJS

Bezoekadres

Mientwei 6
8572 WB
RIJS

Telefoon/fax

0514-581286
0514-581234


Postadres

Lyclamaweg 15 C
8423 TC
MAKKINGA

Bezoekadres

Lyclamaweg 15 C
8423 TC
MAKKINGA

Telefoon/fax

0516-441911
0516-441749


Postadres

De Skatting 38
8621 BW
HEEG

Bezoekadres

De Skatting 38
8621 BW
HEEG

Telefoon/fax

0515-442278
0515-443659


Postadres

Swaerderwei 26 B
8851 EH
TZUMMARUM

Bezoekadres

Swaerderwei 26 B
8851 EH
TZUMMARUM

Telefoon/fax

0518-482259


Postadres

Inialoane 23
9263 RB
GARYP

Bezoekadres

Inialoane 23
9263 RB
GARYP

Telefoon/fax

0511-521271
0511-522069


Postadres

Eigen Haard 20
8561 EX
BALK

Bezoekadres

Eigen Haard 20
8561 EX
BALK

Telefoon/fax

0514-603054
0514-603099


Postadres

Rengersweg 102
9062 EJ
OENTSJERK

Bezoekadres

Rengersweg 102
9062 EJ
OENTSJERK

Telefoon/fax

058-2561500
058-2560465


Postadres

Postbus 151
8430 AD
OOSTERWOLDE FR

Bezoekadres

Hornleger 2
8431 HL
OOSTERWOLDE FR

Telefoon/fax

0516-512280
0516-515253


Postadres

Postbus 200
9100 AE
DOKKUM

Bezoekadres

Bocksmeulen 23
9101 RA
DOKKUM

Telefoon/fax

0519-229999
0519-229990


Postadres

Archimedesweg 8
8912 AK
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Archimedesweg 8
8912 AK
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2157037
058-2124245


Postadres

Postbus 119
9076 ZR
ST.-ANNAPAROCHIE

Bezoekadres

Stadhoudersweg 76 A
9076 ZR
ST.-ANNAPAROCHIE

Telefoon/fax

0518-401342
0518-401195


Postadres

Transportwei 18
8501 ZP
JOURE

Bezoekadres

Transportwei 18
8501 ZP
JOURE

Telefoon/fax

0513-413230
0513-417173


Postadres

Postbus 152
8600 AD
SNEEK

Bezoekadres

Smidsstraat 5 a
8601 WB
SNEEK

Telefoon/fax

0515-430400
0515-430421


Postadres

Eurolaan 4
8447 SM
HEERENVEEN

Bezoekadres

Eurolaan 4
8447 SM
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-640222
0513-640351


Postadres

Jister 1
9001 XX
GROU

Bezoekadres

Jister 1
9001 XX
GROU

Telefoon/fax

0566-622088
0566-622805


Postadres

Watertorenweg 4
9269 WP
FEANWALDEN

Bezoekadres

Watertorenweg 4
9269 WP
FEANWALDEN

Telefoon/fax

0511-472191
0511-476555


Postadres

Vegelinsweg 2
8501 BA
JOURE

Bezoekadres

Vegelinsweg 2
8501 BA
JOURE

Telefoon/fax

0513-412209


Postadres

Binnenwei 30
8409 JJ
HEMRIK

Bezoekadres

Binnenwei 30
8409 JJ
HEMRIK

Telefoon/fax

0516-471381
0516-471381


Postadres

Douwe Kalmaleane 83
8915 HD
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Bleeklaan 167
8921 HB
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2125090
058-2124415


Postadres

Eelke Meinertswei 21
9295 KC
WESTERGEEST

Bezoekadres

Eelke Meinertswei 21
9295 KC
WESTERGEEST

Telefoon/fax

0511-441440
0511-444862


Postadres

Postbus 103
9104 ZJ
DAMWOUDE

Bezoekadres

Willemstraat 5
9104 EL
DAMWOUDE

Telefoon/fax

0511-421155
0511-422466


Postadres

Houtlaan 1
8455 JL
KATLIJK

Bezoekadres

Houtlaan 1
8455 JL
KATLIJK

Telefoon/fax

0513-541310
0513-542374


Postadres

Boerestreek 4 c
8404 BJ
LANGEZWAAG

Bezoekadres

Boerestreek 4 c
8404 BJ
LANGEZWAAG

Telefoon/fax

0513-688870
0513-688289


Postadres

Gijsbert Japiksweg 53
8748 CL
WITMARSUM

Bezoekadres

Gijsbert Japiksweg 53
8748 CL
WITMARSUM

Telefoon/fax

0517-532207
0517-532489


Postadres

Postbus 65
8560 AB
BALK

Bezoekadres

Eigen Haard 25
8561 EX
BALK

Telefoon/fax

0514-603900
0514-604290


Postadres

Greate Buorren 26
8842 LK
WJELSRYP

Bezoekadres

Greate Buorren 26
8842 LK
WJELSRYP

Telefoon/fax

0517-341284
0517-342323


Postadres

Postbus 63
8490 AB
AKKRUM

Bezoekadres

It Patroan 5
8491 PK
AKKRUM

Telefoon/fax

0566-654321
0566-654343


Postadres

Boerfinne 12
9064 DG
ALDTSJERK

Bezoekadres

Boerfinne 12
9064 DG
ALDTSJERK

Telefoon/fax

058-2561071
058-2563914


Postadres

Postbus 591
9200 AN
DRACHTEN

Bezoekadres

De Bolder 1
9206 AM
DRACHTEN

Telefoon/fax

0512-334070
0512-522432


Postadres

West 26
9285 WC
BUITENPOST

Bezoekadres

West 26
9285 WC
BUITENPOST

Telefoon/fax

0511-541035
0511-474854


Postadres

Innovatielaan 25
8447 SN
HEERENVEEN

Bezoekadres

Innovatielaan 25
8447 SN
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-617070
0513-645288


Postadres

Postbus 22
8700 AA
BOLSWARD

Bezoekadres

Harlingerstraat 72
8701 WS
BOLSWARD

Telefoon/fax

0515-578200
0515-578201


Postadres

Postbus 1014
8900 CA
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Edisonstraat 18
8912 AW
LEEUWARDEN

Telefoon/faxPostadres

Oost 48
9285 XL
BUITENPOST

Bezoekadres

Oost 48
9285 XL
BUITENPOST

Telefoon/fax

0594-249794
0594-249794


Postadres

Skillaerderdyk 15
9022 AV
MANTGUM

Bezoekadres

Skillaerderdyk 15
9022 AV
MANTGUM

Telefoon/fax

058-2501619
058-2501643


Postadres

Binnendijk 25
8461 LE
ROTTUM FR

Bezoekadres

Binnendijk 25
8461 LE
ROTTUM FR

Telefoon/fax

0513-621173
0513-622180


Postadres

Postbus 23
8520 AA
SINT NICOLAASGA

Bezoekadres

Molier 3
8521 MD
SINT NICOLAASGA

Telefoon/fax

051-3433200
051-3431876


Postadres

Hoofdweg 20
8471 ZH
WOLVEGA

Bezoekadres

Hoofdweg 20
8471 ZH
WOLVEGA

Telefoon/fax

0561-613215
0561-441015


Postadres

Broerestrjitte 16
8551 RE
WOUDSEND

Bezoekadres

Broerestrjitte 16
8551 RE
WOUDSEND

Telefoon/faxPostadres

Postbus 139
8860 AC
HARLINGEN

Bezoekadres

Koningsweg 3
8861 KN
HARLINGEN

Telefoon/fax

0517-414615
0517-414488


Postadres

Zuideinde 4
8428 HE
FOCHTELOO

Bezoekadres

Zuideinde 4
8428 HE
FOCHTELOO

Telefoon/fax

0516-588209
0516-588373


Postadres

Apollo 27
8448 CL
HEERENVEEN

Bezoekadres

Apollo 27
8448 CL
HEERENVEEN

Telefoon/fax

0513-625978
0513-640410


Postadres

Tuinen 51
8801 VX
FRANEKER

Bezoekadres

Tuinen 51
8801 VX
FRANEKER

Telefoon/fax

0517-390505
0517-390800


Postadres

Postbus 5
9700 AA
GRONINGEN

Bezoekadres

Hereplein 9 -10
9711 GA
GRONINGEN

Telefoon/fax

050-3185333
050-3138234


Postadres

Postbus 30
9000 AA
GROU

Bezoekadres

It Molelan 1
9001 XS
GROU

Telefoon/fax

0566-654444
0566-654410


Postadres

De Emma 2 B
9207 CC
DRACHTEN

Bezoekadres

Ampèrelaan 3 .003
9207 AM
DRACHTEN

Telefoon/fax

0512-542048
0512-543291


Postadres

Veenhout 1
9269 VL
VEENWOUDEN

Bezoekadres

Veenhout 1
9269 VL
VEENWOUDEN

Telefoon/fax

0511-473459
0511-473459


Postadres

Eikenburg 5
8702 AS
BOLSWARD

Bezoekadres

Exmorraweg 9
8701 PJ
BOLSWARD

Telefoon/fax

0515-572019
0515-335752


Postadres

Buorren 12
8491 CA
AKKRUM

Bezoekadres

Buorren 12
8491 CA
AKKRUM

Telefoon/fax

0566-651481
0566-652378


Postadres

De Seize 9
9001 XT
GROU

Bezoekadres

De Seize 9
9001 XT
GROU

Telefoon/fax

0566-621579
0566-621076


Postadres

Foeke Sjoerdswei 44
8914 BH
LEEUWARDEN

Bezoekadres

Foeke Sjoerdswei 44
8914 BH
LEEUWARDEN

Telefoon/fax

058-2152524
058-2135958


Postadres

Van Aylvawei 40
9105 KT
RINSUMAGEAST

Bezoekadres

Van Aylvaweg 37
9105 KS
RINSUMAGEEST

Telefoon/fax

0511-425050
0511-424184


Postadres

Foareker 57
9247 AA
URETERP

Bezoekadres

Foareker 57
9247 AA
URETERP

Telefoon/fax

0512-539720
0512-539744


Postadres

Hazelaar 2
9103 RH
DOKKUM

Bezoekadres

Hazelaar 2
9103 RH
DOKKUM

Telefoon/fax

0519-294846
0519-221177


Postadres

Voorstraat 115
9291 CG
KOLLUM

Bezoekadres

Voorstraat 115
9291 CG
KOLLUM

Telefoon/fax

0511-453206
0511-453465


Postadres

Nijewei 62
9281 NW
HARKEMA

Bezoekadres

Nijewei 62
9281 NW
HARKEMA

Telefoon/fax

0512-362906
0512-364949


Postadres

Zweinserweg 7 b
8812 JN
PEINS

Bezoekadres

Zweinserweg 7 b
8812 JN
PEINS

Telefoon/fax

0517-269245
0517-269737


Postadres

Postbus 4
9289 ZH
DROGEHAM

Bezoekadres

Oastkern 11
9288 XJ
KOOTSTERTILLE

Telefoon/fax

0512-332537
0512-330964