Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Kees Jelsma, voorzitter

Bouwbedrijf Lont B.V.

Jan Theo Hoekstra, vice voorzitter

RND Bouw B.V.

Bouwe Stiemsma, secretaris

WMR Rinsumageest B.V.

Catrinus van der Hauw, penningmeester

C. van der Hauw Betonbouw B.V.

Hidde van der Galiƫn

Aannemingsbedrijf P. Witteveen en Zonen B.V.

Harry de Vries

Aannemers- en Bouwbedrijf De Vries