Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Kees Jelsma, voorzitter

Bouwe Stiemsma, secretaris - WMR Rinsumageest B.V.

Hidde van der Galiƫn, penningmeester - P. Witteveen en Zn.

Catrinus van der Hauw - C. van der Hauw Betonbouw B.V.

Klaas Herman Postma - Bouwbedrijf Postma B.V.

Harry de Vries - Aannemers- en Bouwbedrijf De Vries