Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Over ons

Bouwend Nederland afdeling Friesland is een organisatie die het netwerk van aannemersbedrijven in Friesland verenigt. Het gezamenlijk doel is de opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn door breed te informeren over ons professionele vakgebied. Wij willen zowel klanten uit de zakelijke markt als klanten uit de particuliere markt hiermee bedienen.

Aannemers die zich bij Bouwend Friesland hebben aangesloten, kwalificeren zich door te letten op garanties en zekerheden voor de opdrachtgever. Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden wordt door veel bedrijven aangeboden, maar als klant moet u zich vooraf afvragen of u wel gekwalificeerde vakmensen in huis hebt gehaald. Laat u grondig informeren via onze website.