Afdeling Groningen

Welkom

De afdeling Groningen is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Contactgegevens

Secretariaat:

Annette Korving
Laan Corpus den Hoorn 101-B
9728 JR  GRONINGEN
t   050 524 04 14
e  afdelinggroningen@bouwendnederland.nl