Afdeling Groningen

Welkom

De afdeling Groningen is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Kalender / Bijeenkomsten

Op dit moment zijn er nog geen evenementen gepland.