Afdeling Groningen

Welkom

De afdeling Groningen is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Groningen is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2015 te Middelstum.

Klik HIER voor het Huishoudelijk Reglement.